Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Technická univerzita v Liberci, Czechy

dr Marcin Jaszczak, Zespół Edukacji Ratowniczej i Sportu Pływackiego

W okresie 29.04-3.05.2019 r. uczestniczyłem w stażu dydaktycznym w Katedrze Wychowania Fizycznego i Sportu funkcjonującej w obrębie Wydziału Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Technicznego w Libercu (Czechy), który powstał w 1953 roku. Początkowo w katedrze realizowano jedynie zajęcia kondycyjne dla wszystkich studentów uniwersytetu. W 1990 roku rozpoczęto dwustopniowe kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego.

            Campus Uniwersytetu Technicznego w Libercu położony jest w zielonej części miasta z dala od hałasu miejskiego. Posiada on standardowe obiekty sportowe: hale sportowe do gier zespołowych, tenisa, różnych form fitnessu, ściankę wspinaczkową oraz boiska zewnętrzne. Nie posiada własnej pływalni. Zajęcia z pływania realizowane są na terenie miejskiego obiektu posiadającego 5 niecek o zróżnicowanej powierzchni i głębokości. Studenci uczestniczą w zajęciach na pięćdziesięciometrowym akwenie o głębokości sięgającej 4 m.

            Polskę i Czechy wiele łączy. Wydawało się, że dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu wszystko o sobie wiemy. Jednak w obszarze kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego i uzyskiwanych przez nich kompetencji istnieją znaczące różnice. W czeskich szkołach nauczyciele wychowania fizycznego mają obowiązek realizacji lekcji z dwóch przedmiotów tj. wychowania fizycznego i drugiego, np. matematyki, języka angielskiego, chemii lub innego. W zależności od wybranego przyszłego miejsca pracy (wieku uczniów) studentom oferowane są 4 różne profile kształcenia. Przed rozpoczęciem studiów należy zdecydować, czy przygotowujemy się do pracy w przedszkolu, klasach I-V szkoły podstawowej, klasach VI-IX szkoły podstawowej lub szkole średniej i wybrać odpowiedni profil. Ponadto ukończenie studiów I stopnia nie umożliwia samodzielnej pracy w szkołach. Dopiero uzyskanie dyplomu magisterskiego daje takie uprawnienia.

            Czescy studenci przejawiają ograniczone zainteresowanie studiami w ramach Programu Erasmus +. Przyczyną są problemy wynikające z różnic programowych czeskich i zagranicznych uczelni. Po powrocie do Czech wyrównywanie powstałych różnic zwykle oznacza wydłużenie studiów o kolejny semestr.

            Atmosfera w czasie stażu była znakomita, a relacje z pracownikami i studentami Katedry Wychowania Fizycznego i Sportu bardzo dobre.