Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Tajwan, National Taiwan Sport University

dr Sara Wawrzyniak
Katedra Zespołowych Gier Sportowych
Zespół Gier Edukacyjnych z Piłką

EDUballe na Tajwanie

W dniach 27.10-02.11.2018 uczestniczyłam w wyjeździe dydaktycznym w ramach programu Erasmus +. Wspólnie z Panem dr. hab. Andrzejem Rokitą, prof. nadzw. oraz dr. Ireneuszem Cichym, prowadziłam zajęcia dydaktyczne dla studentów i nauczycieli akademickich z National Taiwan Sport University (NTSU), a także dla dzieci ze szkoły podstawowej w Wen Shing Elementary School w Tajpej. Zajęcia dotyczyły wykorzystania piłek edukacyjnych EDUball/BRAINball w edukacji językowej, matematycznej i interdyscyplinarnej.

Pierwszego dnia przeprowadziliśmy wykład promujący nasz AWF wśród studentów NTSU oraz przedstawiający wyniki badań naukowych z piłkami EDUball w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. W kolejnych dniach zrealizowaliśmy szereg warsztatów praktycznych ze studentami NTSU oraz przeprowadziliśmy lekcję pokazową dla dzieci ze szkoły podstawowej. Warsztaty i zajęcia zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez studentów i dzieci, a tym bardziej cieszą nas wieści, że po naszym wyjeździe studenci NTSU kontynuują prowadzenie zajęć z piłkami EDUball na praktykach w szkole podstawowej.

Wszystkie zajęcia były prowadzone w języku angielskim, co dla dzieci oraz niektórych studentów było nowym doświadczeniem. Jednak z każdym dniem studenci przełamywali swoją nieśmiałość językową i świetnie poprowadzili wymyślone przez siebie zabawy, ćwiczenia i gry z piłkami EDUball.

W trakcie krótkiego ale intensywnego pobytu uczestniczyliśmy także w licznych spotkaniach m. in. w Biurze Polskim w Tajpej oraz w Ministerstwie Edukacji oraz mieliśmy możliwość zapoznania się z kulturą, zabytkami i tradycjami Tajwanu, w tym z jednym z najwyższych budynków na świecie - Taipei 101.  Wyjazd na Tajwan możemy uznać za bardzo udany i jesteśmy przekonani, że studenci NTSU świetnie poradzą sobie z realizacją zajęć z piłkami EDUball w tajwańskich szkołach.

Wyjazd w ramach programu Erasmus + jest niezwykły przeżyciem, podczas którego dzielimy się własną wiedzą i umiejętnościami, ale również poznajemy nowych ludzi, miejsca i zdobywamy nowe doświadczenia. Początkowo prowadzenie zajęć w języku obcym w odległym kraju może być wyzwaniem, ale dzięki programowi Erasmus + można pokonać swoje bariery językowe, co więcej zawsze można liczyć na pomoc życzliwych osób w przyjmującej uczelni. Przyznane stypendium pozwala na pokrycie kosztów podróży, noclegu oraz codzienne wydatki w miejscu docelowym.

Każdy wyjazd w ramach programu Erasmus +, zarówno jako studentka i nauczyciel akademicki, uważam za niesamowite i ciekawe doświadczenie. Warto rozpocząć swoją przygodę z Erasmusem i wyruszyć m.in. na Tajwan (dodatkowo można zmierzyć się z ponad 13-godzinnymi lotami:).  Polecam wszystkim i pilnie śledzę kolejnych terminów rekrutacji!