Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Sanatorium Tereziny lázně Dubí, Czechy

mgr inż. Monika Ilecka-Folcik
Biuro Erasmus

Coraz więcej studentów fizjoterapii jest zainteresowanych praktykami Erasmusa na terenie Czech.  Jako przedstawiciel Biura Erasmus staram się nie komplikować a ułatwiać, zachęcać i motywować. Nie łatwo jest jednak opowiadać o placówce gdy jej nie widziano na oczy. Postanowiłam skorzystać z możliwości Programu Erasmus i jako uczestnik wyjazdu szkoleniowego nabyć umiejętności, które pomogą mi w celu.
Kontakt do Sanatorium Tereziny lázně Dubí otrzymałam od innego czeskiego Sanatorium – Lazne Teplice. Ten ostatni to nasz wieloletni partner, który od wielu lat przyjmuje na praktyki naszych studentów (w roku 2019 to aż 11 studentów).
Dubí to małe miasteczko na niemieckim pograniczu słynące z porcelany, usług zdrowotnych oraz usług, o których nie powinnam tutaj wspominać. Historia Sanatorium sięga czasów napoleońskich gdzie żołnierze przybywali do Dubi w celach oczyszczenia ciała i ducha po wojennych trudach. Obecnie to duża placówka rehabilitacyjna skoncentrowana się na leczeniu zaburzeń układu nerwowego i ruchowego.
Placówkę wyróżnia bardzo międzynarodowy charakter, w sezonie letnim pacjenci to obywatele Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej i Iraku. Brzmi to całkiem normalnie, zwłaszcza dla Europejczyka, któremu od małego wpajana jest różnorodność kulturowa i językowa. Jednak na miejscu student doznaje małego szoku (i musi być na to przygotowany). Fizjoterapeuta często musi rozpoznać swoje pacjentki po oczach. Kobiety są ubrane w czarne abaji, głowę zakrywają szejlą, twarz nikabem, czy nawet burką. Panowie noszą się wygodniej, w dresach. Mają jednak inne zwyczaje, które należy uszanować, zwłaszcza, że to rehabilitant (student) jest dla pacjenta a nie odwrotnie. Odkrywanie arabskich zwyczajów, zaraz po pierwszym szoku, staje się pasjonujące. Jednak jako koordynator praktyk na naszej Akademii widzę potrzebę opowiedzenia o sposobie komunikowania się (werbalnym i niewerbalnym), przekonaniach, wartościach, postawie, zwyczajach i obyczajach.


Studenci, którzy wyjechali do Czech w roku 2018/19 mieli możliwość uczestniczenia w kursie języka czeskiego co miało im ułatwić komunikację z pacjentami. Po wizycie wiem, że to zmienimy – poszukamy lektora języka arabskiego, który nauczy podstawowych zwrotów  tj. liczenie do 10, połóż się, wstań, itp. Placówka rehabilituje raczej ciężkie przypadki neurologiczne, osoby sparaliżowane dwu-czterokończynowo i pacjent potrzebuje wsparcia w zakresie terapii manualnej silnego studenta (choć w Czechach fizjoterapeuta nie dźwiga pacjenta).  Sanatorium oferuje również zabiegi hydroterapii, fizykoterapii, światłoterapii zatem płeć żeńska również znajdzie dla siebie zajęcie.

W czasie wizyty miałam okazję obserwować naszych studentów przy pracy. Było mi bardzo miło widzieć znajome uśmiechnięte twarze i słuchać pochwały o punktualności, czystości i bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym. Czeski opiekun naszych praktykantów p. Denisa Tomkova jest dostępna całą dobę, otwarta na problemy i propozycje. Doceniając starania i chęć do poszerzania wiedzy naszych studentów zaproponowano im bezpłatny udział w podstawowym kursie kinesiotapingu wraz z certyfikatem. Koszt takiego kursu to ok. 2.500 zł.

Praktyki w Sanatorium Tereziny lázně Dubí to z pewnością bardzo cenne doświadczenie dla studenta (i dla mnie jako jego koordynatora). Niewielka odległość a zupełnie inny świat, inna kultura, język, możliwości. Dziękuję bardzo Panu Dyrektorowi Josefowi Kressl za zaproszenie i pokazanie ośrodka od zaplecza, dziękuję za opiekę i wiedzę w imieniu studentów. A wkrótce… na ekranie Youtube będzie można obejrzeć naszego studenta w akcji w Sanatorium w Dubí.

 

dr Dagmara Chamela-Bilińska
Wydziałowy Pełnomocnik ds. Erasmusa

W dniach 31.07-2.08.2019 odbyłam szkoleniowy staż w Sanatorium Tereziny lázně Dubí. Jest to niedawno pozyskana przez Biuro Erasmus placówka w której istnieje możliwość odbycia praktyk dla studentów Kierunku Fizjoterapii. W roku 2019 było to aż 11 studentów.

Jako pełnomocnik Dziekana Wydziału Fizjoterapii ds. programu Erasmus+ zapoznałam się dokładnie z opisem placówki, jednakże w głowie pozostawało wiele pytań. Dotyczyły one między innymi kwestii związanych z charakterem placówki. Jest to bowiem miejsce, w którym szczególnie w okresie letnim, czyli w terminie odbywania praktyk przez naszych studentów, przyjmuje się pacjentów głównie z krajów arabskich takich jak Kuwejt, Arabia Saudyjska czy Irak.

Czy może to być zaleta tego miejsca, czy może to rodzić jakieś problemy, jak w konfrontacji tak dużych różnic kulturowych odnajdzie się nasz student?

Muszę przyznać, iż w pierwszym momencie miejsce robi wrażenie bardzo egzotycznego. Jednakże bliższe poznanie struktury, zasad funkcjonowania placówki a przede wszystkim studentów podczas codziennych zajęć rozwiały moje wątpliwości.

W placówce podczas zabiegów łączone są różne terapie zgodnie z potrzebami klienta, takie jak: kinezyterapia, mechanoterapia, elektroterapia, masaż, hydroterapia czy terapia zajęciowa. Do najczęściej stosowanych metod należą metoda Vojty, ćwiczenia według metody Mojżisowej, metoda PNF, koncepcja Bobath, ćwiczenia głębokiej stabilizacji, ćwiczenia pleców Brugger’a. Zarówno dobór zabiegów jak i metodyka ich wykonywania są spójne z wiedzą i umiejętnościami które student zdobywa na studiach. W placówce przyjmowani są głównie pacjenci neurologiczni po incydentach mózgowo-naczyniowych, po operacjach i urazach kręgosłupa, w stanach spowodowanych urazami i zabiegami chirurgicznymi ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, z polineuropatią, stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona oraz osoby z zaburzeniami chodu o różnej etiologii.
Fakt, iż jest to praca z osobami w różnych stadiach zaawansowania choroby, a także różnorodność stosowanych zabiegów powodują iż pod czujnym okiem opiekuna praktyk swoje doświadczenie zawodowe może zdobywać tam student zarówno po pierwszym roku nauki jak i z wyższym stażem.

Dodatkowym atutem placówki są oferowane studentom bezpłatne miejsca zakwaterowania i wyżywienie.

Mając możliwość poznania placówki i obserwowania studentów w trakcie pracy z pacjentami mogłam wyrobić sobie opinię na jej temat co pozwoli mi przekazywać rzetelne informacje kolejnym studentom, a tym samym zachęcić do odbywania praktyk w Sanatorium Tereziny lázně Dubí. Uczelni zależy bowiem aby w swojej ofercie wychodzić naprzeciw studentom uwzględniając ich indywidualne potrzeby.

Efektywne przygotowanie studentów do stażu, mające na celu zaspokojenie potrzeb instytucji przyjmującej, dostosowane do umiejętności i oczekiwań stażysty i programu praktyk jest warunkiem zadowolenia studentów oraz dobrze rozwijającej się współpracy pomiędzy Sanatorium a AWF.