Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Ostravska Univerzita, Czechy

dr hab. inż. Sławomir Winiarski, prof. AWF Wrocław
Zakład Biomechaniki

W dniach 13-24 września 2021 miałem przyjemność wziąć udział w stażu szkoleniowym (Staff Mobility For Training) w Department of Human Movement Studies na Ostrava University (Czechy) w ramach programu Erasmus+ i uczestniczenia w cyklu szkoleń i warsztatów.

Uniwersytet Ostrawski, choć powstał zaledwie 30 lat temu, to prężnie rozwijający się ośrodek akademicki niedaleko południowej granicy Polski. Uniwersytet składa się z sześciu wydziałów, trzech instytutów i zapewnia edukację uniwersytecką studentom na studiach licencjackich, magisterskich, uzupełniających magisterskich i doktoranckich we wszystkich formach, tj. w trybie stacjonarnym, zaocznym i mieszanym. Wydział Pedagogiczny (Faculty of Edukation) Uniwersytetu w Ostrawie zajmuje stałe miejsce wśród wydziałów uniwersytetów w Republice Czeskiej, skupiających się głównie na kształceniu przyszłych nauczycieli i kadry pedagogicznej w tym nauczycieli WF oraz trenerów.

Program mojego pobytu obejmował m.in.: prezentację powitalną przed zespołami badawczymi, w której przedstawiłem ogólne informacje o AWF Wrocław, laboratorium analizy ruchu na Wydziale Biomechaniki i zapoznałem się z uczestnikami spotkania (działania networkingowe).

W drugim dniu miałem okazję przeprowadzić prezentację dot. moich doświadczeń badawczych w grupie studentów (m.in. magistrantów i doktorantów), a zwłaszcza doświadczeń w zakresie biomechaniki klinicznej i sportu oraz analizy ruchu 3D.

Od dnia trzeciego uczestniczyłem w cyklu sesji szkoleniowych. Zostałem przydzielony do studenta PhD, technika P. Brtnika i wraz z nim przeprowadzałem pomiary oraz obliczenia systemu analizy ruchu CODA Motion. Zostałem dołączony do pomiarów pilotażowych związanych z testowaniem amortyzacji lądowania po zeskoku w gimnastyce oraz testowania różnego podłoża (mat) dla przyszłej współpracy badawczej. Wykłady oraz seminaria, w których wziąłem udział, poświęcone były między innymi problemom naukowym analizy ruchu sportowców w tym: optymalizacji ruchów pedałowania na cykloergometrze, analizie powtarzalności uderzenia w tenisie stołowym, problemowi utrzymywania równowagi w pływaniu synchronicznym oraz gimnastyce, a także ocenie przygotowania motorycznego zawodników gier zespołowych.

W tzw. międzyczasie mogłem wystąpić także z prezentacją moich doświadczeń badawczych podczas zebrania Biomechanics research group, gdzie próbowałem zainteresować narzędziami badawczymi, które powstały w ostatnim okresie w Zakładzie Biomechaniki. Były to m.in. najnowsze koncepcje badań z wykorzystaniem metody PCA i analizy dyskryminacyjnej do wyznaczania wielowymiarowych indeksów jakości ruchu; indeksy symetrii i miary wielowymiarowe w zastosowaniu do oceny patologii; czy narzędzia analizy i porównywania czasowych sygnałów medycznych.

W ramach pobytu miałem możliwość odwiedzić centrum wizualicyjne nowej inwestycji budowy kompleksu sportowo-kulturalnego przy rzece Ostrawicy, oraz laboratoria Faculty of Education, a zwłaszcza Department of Natural Sciences in Kinanthropology w tym laboratorium izokinetycznej dynamometrii. Poniżej kilka zdjęć dla ubogacenia treści.
Mam nadzieję, że mój pobyt przyczyni się do zacieśnienia współpracy między naszymi uczelniami, a zwłaszcza w zakresie umiejętności, kompetencji dydaktycznych i badawczych, wiedzy; pozwoli także na przyszłą wymianę studentów; opracowania programów współpracy lub międzynarodowych grantów badawczych.