Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Masarykova univerzita, Czechy

Dr Ludwika Kosińska – Zakład Turystyki
Dr Anna Kwaśna – Zakład Pływania

Zgody Przełożonych i wymaganych instytucji na realizację rok wcześniej przesuniętego wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ ucieszyły nas ogromnie:) W terminie 6-10 września 2021 pojechałyśmy na Uniwersytet Masaryka do Brna w Czechach. Wyjazd o charakterze dydaktycznym możliwy był dzięki zaproszeniu PhDr. Mgr. Marceli Janíkovej, Ph.D. oraz Mgr. Michala Kumstáta, Ph.D. (Vice-dean for external relations and internationalization) z Wydziału Studiów Sportowych.

W ramach przedmiotów dydaktycznych zajęcia prowadziłyśmy ze studentami wychowania fizycznego studiów I i II stopnia, jak i ze studentami studiów doktoranckich. W czasie seminarium w zakresie metodologii badań naukowych z doktorantami, dotyczącymi prac z zakresu jakości i ilości wypowiedzi nauczycieli wychowania fizycznego podczas lekcji, przy okazji poruszyłyśmy temat różnic w studiowaniu w Polsce i w Czechach. Wykład o metodach w dyskursie nauczania i uczenia się odnosił się głównie do analizy komunikacji dydaktycznej. Podczas seminarium ze studentami realizującymi praktyki studenckie nawiązałyśmy do kompetencji zawodowych w ich przyszłej pracy. Istotnym dla czeskiego środowiska edukacyjnego i często podnoszonym przez studentów problemem jest prowadzenie lekcji wf przez nauczycieli innych przedmiotów będących bez pełnych kwalifikacji i bez przygotowania w zakresie wychowania fizycznego.

Poza dydaktyką przygotowałyśmy krótką prelekcję o naszej Słonecznej Alma Mater oraz możliwościach studiowania na AWF-ie. Cele wyjazdu zostały zrealizowane poprzez czerpanie z doświadczeń i dobrych praktyk uczelni za granicą, wymiany doświadczeń w zakresie metod nauczania oraz z kontaktu z wykładowcami pracującymi w podobnej dziedzinie, jak i z prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami. Realizacja wyjazdu przyczynia się do poprawy dydaktyki i jakości kształcenia zarówno w wymiarze indywidualnym, jednostkowym, jak i szerszym, w tym w relacjach między pracownikami i studentami ze środowiskiem społeczno-edukacyjnym. Dodatkowo zdobyta wiedza i wymiana informacji na międzynarodowym gruncie ukazuje szerokie możliwości dalszej współpracy społeczności akademickiej. 

Bardzo miło wspominamy gościnność na czeskim Wydziale Studiów Sportowych. Wydział ten mieści się poza ścisłym centrum miasta w nowym Campusie Uniwersyteckim, gdzie są też inne budynki Uniwersytetu Masaryka: Wydział Nauki, Wydział Nauk Przyrodniczych, Biblioteka, Wydział Lekarski oraz okazały w rozmiarach Szpital Uniwersytecki. Wydział Studiów Sportowych liczy siedem departamentów oraz zlokalizowane w centrum Brna, poza granicami Campusu - Centrum Sportu. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w nowych salach dydaktycznych oraz w obiektach: 2 hale sportowe – głównie dla celów gier zespołowych, sala gimnastyczno-taneczna oraz sala do różnych sportów walki i siłownia. Wydział chwali się zabytkową, neogotycką salą gimnastyczną Pod Hradem, w której mieści się też i mniejsza sala gimnastyczna z lustrami, wykorzystywana do zajęć fitness. Zajęcia dydaktyczne realizowane są też poza Campusem, w tym między innymi Zespoł Outdoor Activities prowadzi: lekcje wspinaczki, ćwiczenia z kajakarstwa na rzece Svratce, windsurfing na Zbiorniku Brneńskim w odległości ok. 20 km od Campusu. Zimą Studenci mają możliwość jeździć na nartach biegowych i zjazdowych wyjeżdżając w różne miejsca - w tym roku planowany jest wyjazd do miejscowości Herlikovice w Czechach i Piancavallo we Włoszech. W przyszłości na terenie Campusu ma powstać kompleks lekkoatletyczny ze stadionem i pływalnią. Aktualnie studenci podróżują na basen przez całe miasto na wynajmowany od miasta obiekt.

Samo Brno jest pięknym miastem, ośrodkiem kultury i historyczną stolicą Moraw.
Zajmuje drugie miejsce wśród czeskich miast pod względem liczby ludności, zaraz po Pradze.
Tu można podziwiać mury najważniejszych instytucji sprawiedliwości, dwa rynki, stary ratusz, katedrę, klasztory, kościoły, bazylikę, pałace mieszczańskie, liczne rzeźby oraz zamek wraz z twierdzą Špilberk. W wąskich uliczkach starówki codzienne życie mieszkańców urozmaicają grupy przemieszczających się studentów. Jednym z licznie odwiedzanych punktów studenckich spotkań jest Plac Morawski z charakterystycznymi posągami: Socha Odwagi i Socha Sprawiedliwości - mieszącymi się bezpośrednio przed gmachem Sądu Najwyższego. Transport miejski po Brnie zapewniają autobusy, trolejbusy i tramwaje.

Warto wybrać się do Brna na Erasmusa, warto przyjechać tu ????