Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Masaryk University, Czechy - Paweł Piepiory

Dr Paweł Piepiora
Dr Jarosław Maśliński

Zakład Dydaktyki Sportu

Udało się!

Pandemia zaczęła odpuszczać i zaplanowany wyjazd z programu Erasmus+ doszedł do skutku.
Odbyliśmy staż w dniach od 31 maja do 4 czerwca 2021 r. w Brnie w jednej z najlepszych uczelni w Republice Czeskiej – Uniwersytecie Masaryka.

Opiekunem naszego stażu był Prodziekan Wydziału Nauk o Sporcie Prof. Zdenko Reguli, specjalista sztuk walki, 6 dan aikido, 2 dan judo. Profesor przywitał nas pierwszego dnia i zapoznał z pracownikami tamtejszego biura Erasmus+. Wspólnie omówiliśmy założenia stażu, a następnie przeprowadziliśmy wykład dla studentów pierwszego roku kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na temat obszarów rozwoju karate i judo. Następnego dnia Profesor oprowadził nas po Uniwersytecie Masaryka. Przedstawił strukturę Wydziału Nauk o Sporcie oraz pracowników zakładów i ich specjalizacje. Kształcenie studentów odbywa się na czterech kierunkach: sport, wychowanie fizyczne, rehabilitacja ruchowa, bezpieczeństwo wewnętrzne. W dalszej części dnia przedstawiliśmy wykład dla pracowników Zakładu Gimnastyki i Sportów Walki na temat metodyki prowadzenia zajęć z zakresu sportów walki. Wykład zakończyliśmy dyskusją. Pozwoliło to nam wymienić doświadczenia metodyczne i dydaktyczne z nauczycielami akademickimi z Uniwersytetu Masaryka. Trzeciego dnia uczestniczyliśmy w zajęciach Dr Michała Vita, Kierownika Zakładu Gimnastyki i Sportów Walki, eksperta samoobrony, jujitsu, kendo i kobudo. Byliśmy zarówno w roli prowadzących, jak i hospitujących. Wzbogaciliśmy swój warsztat pracy i podnieśliśmy umiejętności techniczne na wyższy poziom. Zajęcia bazowały na technikach karate, judo, jujitsu, aikido oraz zapasów. Czwartego dnia zostaliśmy zaproszeni do przeprowadzenia egzaminu z przedmiotu „samoobrona” dla studentów 6 semestru kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Mieliśmy za zadanie zweryfikować umiejętności każdego studenta. Ocenialiśmy ich indywidualnie. Nasze propozycje ocen zostały zestawione z ocenami Prof. Reguliego i Dr Vita. Średnie z 4 ocen były oceną końcową z przedmiotu „samoobrona”. Ostatniego dnia omówiliśmy obszary badawczo-dydaktyczne w zakresie sportów walki. Ponadto Profesor podsumował naszą pracę w ramach mobilności Erasmus+. Zawiązaliśmy współpracę między Zakładem Gimnastyki i Sportów Walki Uniwersytetu Masaryka a Zespołem Sportów Walki w Zakładzie Dydaktyki Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Wyjazd z programu Erasmus+ oceniamy pozytywnie. Zrealizowaliśmy założone cele w ośmiu godzinach dydaktycznych. Nabyliśmy nowe kompetencje dydaktyczne. Udoskonaliśmy swoje umiejętności pracy, zwłaszcza w zakresie technik aikido. Poznaliśmy nowe metody szkoleniowe oraz inne spojrzenie na utylitarne wartości sportów walki. Doświadczenia zdobyte podczas wyjazdu z programu Erasmus+ z pewnością wykorzystamy w pracy ze studentami Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.