Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Instituto Superior de Ciências Empresariaise do Turismo, Portugalia

Katedra Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu
dr Krystyna Chromik

W dniach 05.06.2019 do 11.06.2019 w ramach programu Erasmus+ i Staff Mobility for Training Mobility Agreement gościłam w  Instituto Superior de Ciências Empresariaise do Turismo w Porto,  który mieści się  w jednej z wielu starych wyjątkowych kamienic w centrum miasta. Stare drewniane schody i drzwi do sal ćwiczeniowych wprowadzają nas w wyjątkowy i klimatyczny stan, który zawsze towarzyszy mi czasie pobytu w Portugalii.

Osobą koordynującą pobyt ze strony uczelni przyjmującej była Gabriela Guimarães, wyjątkowa osoba. Miła, kompetentna, pomocna stypendystom, ale też wspaniały dydaktyk. Z wielką przyjemnością uczestniczyłam w zajęciach, które prowadziła ze studentami m.in. z Ukrainy.  Zostałam oprowadzona po uczelni (chodzenie na górę i na dół po skrzypiących schodach zawsze wywoływał u mnie dreszczyk emocji), zapoznałam się z nauczycielami akademickimi portugalskimi jak i obcokrajowcami (Hiszpanami). Wymieniliśmy się doświadczeniami związanymi z metodami nauczania oraz ewaluacją postępów studentów. Bardzo interesujące było spotkanie ze studentami uczestniczącymi już w programie Erasmus, a także z chętnymi do odwiedzenia naszej Uczelni. Obcokrajowcy, którzy studiują w Porto podkreślają, że relacje z wykładowcami, innymi studentami, mieszkańcami miasta są bardzo pozytywne a miejsce jest wyjątkowe.

Uważam, że każdy powinien skorzystać i wziąć udział w programie Erasmus+, gdyż tego typu wyjazd pozwala na zdobycie doświadczenia na różnych płaszczyznach. Mój wzbogacił warsztat pracy dydaktycznej, pozwolił na otwarcie się na nowe wyzwania, przyczynił się do swobodnej komunikacji w języku obcym. Ponadto przebywając między Portugalczykami poznałam ich kulturę, historię i trochę języka.