Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Czechy, Palacky University Olomunc

dr Jolanta Barbara Jabłonkowska
Katedra Nauk Społecznych i Promocji Zdrowia

International Teaching Week  i szkolenie w Ołomuńcu

             W dniach 5-9.11.2018 r. uczestniczyłam w wyjeździe szkoleniowym w ramach programu Erasmus +.
Wspólnie z mgr Barbarą Jabłonkowską, kierownikiem dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego, brałam aktywny udział w zajęciach szkoleniowych, a także w warsztatach i wykładach otwartych w ramach międzynarodowego Tygodnia  Nauczania (International Teaching Week).

          Pierwszego dnia przeprowadziłyśmy krótką prezentację promującą nasz AWF wśród studentów Palacky University Ołomunc. Jak się okazało, po krótkiej wymianie zdań, jesteśmy jednostką uczelnianą  dobrze znaną wśród słuchaczy tegoż uniwersytetu. Porównując nasze uczelnie dowiedziałyśmy się, że na Wydziale Wychowania Fizycznego w Ołomuńcu prym wiodą kierunki sport i fizjoterapia, zaś rekreacja (w tym turystyka) jest kierunkiem niszowym – tylko 1 grupa.

           W kolejnych dniach uczestniczyłyśmy w szeregu spotkań, które organizowała i nadzorowała pani mgr Teresa Kucerowa. Ta przemiła osoba, będąca koordynatorem i opiekunem studentów i pracowników przybywających do Ołomuńca w ramach wymiany Erasmus+, zapoznała nas z całą strukturą uczelni, zaaranżowała spotkanie z władzami Wydziału a także z nauczycielami akademickimi, w tym z p. dr Haliną Kotikową. Efektem tych spotkań jest podjęta współpraca publikacyjna z p. dr Haliną Kotikową i jej spodziewany przyjazd z wykładami na AWF Wrocław - na początku grudnia 2018 r.

W ramach International Teaching Week uczestniczyłyśmy w prezentacji, a następnie w zajęciach praktycznych z Kung Fu prowadzonych przez  Qin Zhen z Beijing Sport University China oraz w zajęciach praktycznych Tai Chi prowadzonych przez Long Chunyan również z Beijing Sport University China. Okazało się, że z naszą kondycją dotrwałyśmy jedynie do rozgrzewki J.

         Niezapomniana jest atmosfera jednoczesnego przebywania na terenie uniwersytetu wykładowców i kadry akademickiej z tak odległych stron świata. Te spotkania, warsztaty czy rozmowy w kuluarach pozwalały na wymianę doświadczeń dydaktycznych i organizacyjnych. Przybywający ze świata dydaktycy chętnie dzielili się swoimi dobrymi praktykami, ale byli też wdzięcznymi słuchaczami dla naszego zasobu wiedzy.

       Ołomuniec to miasteczko, podobnie jak Wrocław, akademickie. W Ołomuńcu studiuje i mieszka ok. 22 tysiące studentów z całego świata. Miasto o bajkowej architekturze, położone w samym centrum Moraw, zwane: „słowiańską Toskanią”. Nasycone jest zachowanymi zabytkami (nawet z 1300 r.), zaraża spokojem i daje wytchnienie od pośpiechu. Niespotykana życzliwość ludzi budziła nasze niekłamane zainteresowanie. Odważyłyśmy się o to spytać przygodnie spotkanych Czechów i z ich uśmiechem otrzymałyśmy odpowiedź, że mieszkańcy Moraw to ludzie od pokoleń żyjący w zgodzie z naturą: rolnicy, ogrodnicy, pasterze, którzy nie doświadczyli nigdy niedostatku, stąd ich łagodność i spokój.

       Ołomuniec to wielokrotna stolica kultury. Wielość teatrów, muzeów także  parków oraz obiektów sportowych powoduje, że po pobycie tam: TY wyjeżdżasz z Ołomuńca, ale OŁOMUNIEC pozostaje  w tobie.