Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Chalmers University of Technology Göteborg, Szwecja

dr Stefan Szczepan
Zakład Pływania

W ramach programu Erasmus Training for Staff wizytowałem w Centrum Badawczym Sports & Technology Politechniki Chalmers w Göteborgu, Szwecja. To miejsce, w którym sportowcy, trenerzy, przedsiębiorstwa i związki sportowe spotykają się z naukowcami, inżynierami i studentami, aby podejmować zaawansowane badania związane ze sportem. Ta inicjatywa obejmująca szereg dziedzin naukowych i powstała w celu poprawy wyników oraz bezpieczeństwa sportowców wielu dyscyplin, głownie pływania i żeglowania sportowego. Widoczne asocjacje między naukami ścisłymi, technicznymi i biologicznymi są integralną częścią rozwoju sportu w Szwecji.

Dominujący obszar badawczym w zakresie pływania dotyczy dwóch aspektów; startów i nawrotów, które podczas zawodów pływackich często decydują o ostatecznym wyniku. W Chalmers dokonywane są zaawansowane analizy ruchu 3D z udziałem jednego z najlepszych systemów Qualisys Motion Capture System, którego producent mieści swoją siedzibę właśnie w Göteborgu. Ponadto badacze z Chalmers pod kierunkiem prof. Gunnara Westmana opracowują system bezprzewodowych czujników, który może być wykorzystywany zarówno przez profesjonalnych pływaków, jak i tych rekreacyjnych. W oparciu o pomiary 3D wykonane we współpracy z firmą Qualisys, prowadzone są zaawansowane obliczenia komputerowe i modelowania matematyczne w celu odszukania optymalnego ułożenia ciała w wodzie. Dzięki temu, w połączeniu z pomiarami zmiennych fizjologicznych i aktywności mięśni możliwe jest udzielanie wskazówek dotyczących prawidłowych wzorców ruchowych w środowisku wodnym oraz planowania treningów sportowych. Z pomocy naukowców Centrum Badawczego korzystają m.in. Szwedzka i Norweska Kadra Narodowa w pływaniu.

Chalmers posiada także światowej klasy wiedzę ekspercką w zakresie obliczania dynamiki płynów, które doskonale nadają się do zastosowań w sportach żeglarskich. Chalmers Yacht Research Unit we współpracy z zewnętrznymi firmami z branży morskiej przeprowadza zaawansowane symulacje komputerowe oraz testy w pełnej skali, które zapewniają praktyczne wskazówki o technice i budowie jachtów, co używane jest w żeglarstwie sportowym. 

Podczas mojego pobytu zaznajomiłem się z zaawansowanymi technologicznie urządzeniami badawczymi, a także oprogramowaniem do analizy ruchu używanym w środowisku wodnym oraz nowatorskimi rozwiązaniami pomiaru sił rezystencyjnych i napędowych pływaka. Rozszerzone w ten sposób kompetencje mogą przyczynić się do podniesienia poziomu przyszłych dochodzeń naukowych. Ponadto zdobyte na uniwersytecie zasoby relacyjne mogą wspierać ewentualną współpracę naukową.