Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Alma Mater University of Bologna, Włochy

dr Stefan Szczepan
Katedra Pływania

Bolonia jest mądra (la Dotta), czerwona (la Rossa) i tłusta (la Grassa).  Przede wszystkim jest miastem, w którym narodziła się akademickość. Alma Mater Studiorum Università di Bologna jest najstarszym (zał. 1088 r.) uniwersytetem cywilizacji Europejskiej i jednym z najstarszych oraz najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Studiowali tu m.in. Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski, czy Umberto Eco oraz wiele innych znamienitych osób. Każdy z nich zasłynął w rozlicznych dziedzinach, a ich twórczość niejednokrotnie wpłynęła na nasze codzienne życie.

Współcześnie, praca w murach uczelni w otoczeniu dziesięcio-wiecznego piśmiennictwa nabiera wzniosłego charakteru. Stąd, jeśli chce się poczuć akademickość jeszcze bardziej, to matka karmicielka University of Bologna, jest do tego odpowiednim miejscem. Uczelnia posiada ponad 30 wydziałów, na których zatrudionych jest ponad 3tyś nauczycieli akademickich, kształcących ponad 100tyś studentów.

Department for Life Quality Studies (QUVI), w którym wizytowałem, jest jedną z jednostek Uniwersytetu, która prowadzi badania naukowe, zajęcia dydaktyczne i edukacyjne. Podejściem QUVI jest poprawa jakość życia. Równowaga między zdrowymi praktykami, sprawnym ciałem i kulturą jest koncepcją rozpowszechnianym wśród studentów, angażując w tym całą populację w regionie i kraju. Wspomniany balans zgodnie z hedonistycznym modelem prowadzi do dobrego samopoczucia, jako wartości ważnej dla ludzkości.

W School of Pharmacy, Biotechnology and Sport Science (SPBSS) spędziłem najwięcej czasu, pracując naukowo z prof. Matteo Cortesi oraz prof. Giorgio Gatta. Obaj profesorowie są wybitnymi badaczami z dziedziny swimming science, głównie specjalizującymi się w hydrodynamice pływania i biomechanice ruchu w wodzie. W szczególności zasłynęli z opracowanych modeli i metod oceny sił oporu hydrodynamicznego oraz sił napędowych podczas pływania. Ich dorobek naukowy wykorzystuje się w praktyce pływania rekreacyjnego oraz sportowego na całym świecie. Prof. Cortesi, były wielkokrotny mistrz Włoch w stylu klasycznym, aktualnie współpracuje też z kadrą narodową w pływaniu, diagnozując najlepszych zawodników w kraju. M.in. dzięki naukowym dowodom na istotną poprawę inklinacji ciała pływaka w pełnym startowym stroju z poliuretanu oraz jego wpływie na prędkość płynięcia, kilka lat temu Międzynarodowa Federacja Pływania (FINA) zabroniła używania kostiumów najnowszych technologii, uznając je za rodzaj środka erogenicznego.

Podczas stażu nabyłem wiedzę dotyczącą hydrodynamiki i fizyki pływania. Zostałem przeszkolony z obsługi urządzeń diagnostycznych dostępnych w laboratorium. Wymieniłem doświadczenia w zakresie metodologii prowadzenia eksperymentów poprzez kontakt z badaczami działającymi w podobnym obszarze zainteresowań. Nawiązałem współpracę badawczą w kierunku wykonywania przyszłych wspólnych naukowych projektów. Poznałem metody dydaktyczne oraz dobre praktyki stosowane w pacy ze studentami. Poszerzone kompetencje naukowe i dydaktyczne wzbogacą jakość prowadzonych przeze mnie badań oraz treści zajęć edukacyjnych dla studentów.