Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Alma Mater Europaea, Słowenia

dr hab. Tomasz Sipko
Katedra Fizjoterapii, Zakład Metod Kinezyterapii

STAFF WEEK

W dniach od 11.03. do 16.03.2018 roku przebywałem w Uniwersytecie ALMA MATER EUROPAEA AMEU, w Mariborze, ul. Slovenska 17, w Słowenii, w ramach wymiany nauczycieli w programie ERASMUS. Alma Mater Europaea jest młodą, prywatną uczelnią, kształcącą studentów różnych kierunków, w tym medycznych, na studiach magisterskich pielęgniarstwo oraz na studiach licencjackich, fizjoterapię. Kierunek fizjoterapii na tej Uczelni jest o profilu jedynie zawodowym, o dużej liczbie godzin praktyk, odbywających się w ośrodkach medycznych, również poza Słowenią. Alma Mater Europaea utworzyła w roku akademickim 2018/19 jedyne w Słowenii, studia doktoranckie w zakresie fizjoterapii, poszukuje w związku z tym partnerów do projektów badawczych. Uczelnia posiada na wyposażeniu sale dydaktyczne seminaryjne dobrze wyposażone oraz pracownie do kinezyterapii, terapii manualnej, wyposażone w sprzęt specjalistyczny.

Pobyt na Uczelni rozpoczął się w poniedziałek, 11.03.2019 r., o godz. 17.00, goście z różnych krajów Europy: Polski, Turcji, Norwegii oraz Litwy zostali zaproszeni na zwiedzanie miasta Maribor oraz wizytę w najstarszej winiarni, gości przywitał Rektor AMEU prof. Ludvik Toplak. W dniu 12.03, w godzinach rannych zostaliśmy zaproszeni na uroczyste powitanie do sali konferencyjnej AMEU. W tym spotkaniu brali udział zaproszeni nauczyciele w ramach programu ERASMUS, z Polski dr Tomasz Sipko, z Turcji dr Beguman Turhan, z Norwegii prof. Per Morten Fredriksen, wszystkie osoby z zakresu nauk o kulturze fizycznej, z Litwy, dr Giedrius Cyras oraz dr Zieduna Liepe, z zakresu nauk o zarządzaniu. Ze strony ALMA MATER: dr Goran Gumze, dr Tanja Anglitner-Sagadin, pracownicy Biura ERASMUS oraz Rektor AMEU, prof. Ludvik Toplak. Organizacja wizyty przebiegała wzorowo, wszyscy posługiwali się biegle j. angielskim. Zostaliśmy poproszeni  o prezentację swoich Uczelni, kierunków studiów, liczby studentów, perspektyw zawodowych przyszłych absolwentów, czasu trwania studiów. Wszyscy uczestnicy spotkania zainteresowali się możliwością publikowania w czasopiśmie naukowym Physiotherapy Quarterly, wyrażając opinię, że jeżeli jest to czasopismo indeksowane w bazie Scopus to spełnia kryteria awansowe. Ta część zakończyła się wspólnym lunchem.

W godzinach popołudniowych uczestniczyłem w zajęciach Manual Therapy, prowadzonych przez nauczyciel AMEU, a następnie w zwiedzaniu miasta. Maribor jest ośrodkiem uniwersyteckim, przebywa w nim dużo studentów, jest drugim co do wielkości miastem Słowenii. W centrum obowiązują opłaty parkingowe, dostępny parking bezpłatny znajduje w galerii handlowej, EUROPARK. Centralnym punktem starówki jest Katedra Św. Jana, w pobliżu Uniwersytet Maribor, uczelnia państwowa, w niewielkiej odległości ALMA MATER EUROPAEA, uczelnie współpracują ze sobą, w zakresie wymiany kadry dydaktycznej oraz kierowniczej.

W dniu 13.03 od godzin rannych uczestniczyłem w zorganizowanej przez ALMA MATER wycieczce do Therme Bad Radkersburg, w Austrii. Jest to prywatna klinika, położona w miejscu o znaczeniu uzdrowiskowym, z wodami magnezowymi oraz termalnymi. Poznaliśmy wyposażenie gabinetów do fizykoterapii, masażu, terapii manualnej oraz sali gimnastycznej, gdzie pacjenci mogą ćwiczyć na przyrządach firmy Wolf. Jest to system podobny do DBC Finland, w którym jednak nie jest możliwa archiwizacja danych pomiarowych, w celu prowadzenia badań naukowych.

Podróżowaliśmy wynajętym busem, zwiedzając przepiękne miasteczka, zabytki, oglądając góry i jeziora. Oglądaliśmy zamek w mieście Ptuj. Słowenia zachwyca przepięknymi  krajobrazami, gościnnością, dobrą kuchnią i wyśmienitymi winami. Język słoweński jest w wielu zwrotach zrozumiały dla Polaków.

W godzinach popołudniowych, od godz.16.00 prowadziłem planowe zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Manual Therapy, poruszane zagadnienia to: ból mięśniowo-powięziowy, punkty spustowe, objawy dysfunkcji, techniki relaksacji, techniki tkanek miękkich okolicy szyjnej. Trakcje stawów okolicy szyjnej oraz wybranych stawów obwodowych. Zajęcia zorganizowano dla studentów II i III roku fizjoterapii, w ramach przedmiotu do wyboru w języku angielskim. Zajęcia prowadziłem w małej grupie, 12 osobowej. W zajęciach uczestniczyli również studenci programu Erasmus, ze Słowacji, Włoch oraz Słowenii. W Pracowni były dostępne stoły terapeutyczne oraz sprzęt komputerowy i rzutnik. Znacznie to ułatwiło prowadzenie zajęć, które dla studentów były interesujące.

W dniu 14.03- uczestniczyłem w wykładzie prof. ALENY KOBESOVEJ, The Prague School of Rehabilitation Department of Rehabilitation and Sports Medicine 2nd faculty of Medicine, Charles University Prague. Wykład dotyczył rozwoju motorycznego człowieka, mechanizmów stabilizacji centralnej - Dynamic Neuromuscular Stabilization - “DNS”, zaburzeń oraz reedukacji tej funkcji na podstawie badań własnych oraz oceny pacjentów, roli przepony w stabilizacji kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Prezentacja ta była aktualną wersją przedstawianych problemów w roku poprzednim. Następnie uczestniczyłem w wykładzie  prof. Pera Mortena Fredriksena z Oslo, Norwegia, który przedstawiał założenia, oraz wyniki dwuletnich obserwacji dzieci w młodszym wieku szkolnym poddanych programowi HOPP: „The Health Oriented Pedagogical Project -  a controlled logitudinal school-based physical activity intervention program”.  W założeniach pracy postawiono tezę, że zwiększenie poziomu aktywności fizycznej, w postaci aktywnego uczenia się spowoduje zmianę stanu zdrowia, jako profilaktyki otyłości oraz polepszenie wyników szkolnych. Projekt zyskał duże zainteresowanie ze strony władz AMEU, ponieważ stanowił ofertę współpracy między ośrodkami akademickimi. W mojej ocenie taki też był cel wizyty zespołu prof. Pera Mortena Fredriksena w Słowenii.

W dniu 15-16.03, uczestniczyłem w 7th Scientific Conference with International Participation ALL ABOUT PEOPLE: FUTURE FIT, w ALMA MATER EUROPAEA. Na sesji popołudniowej, „PHYSIOTHERPY: przedstawiłem poster, autorstwa Urszula Żywień, Tomasz Sipko, pt. „The pressure pain threshold of soft tissue over spine regions in young asymptomatic and symptomatic white collar workers”. Wyniki badań zostały przyjęte jako wstępne do dalszej analizy z innymi czynnikami wpływającymi na poziom bólu pracowników biurowych. W dniu 16.03 spotkałem się z pracownikami AMEU, dziękując za wspaniałą gościnę oraz wykłady zaprosiłem nauczycieli i pracowników ALMA MATER EUROPAEA do podobnej wizyty w AWF Wrocław, zwracając uwagę, że w czerwcu, 2020 roku odbędzie się konferencja  Międzynarodowe Dni Fizjoterapii. Poproszono mnie o przesłanie oferty do publikowania w Physiotherapy Quarterly.  

            W podsumowaniu, wyjazd były udany pod każdym względem, zawodowym z uwagi na możliwość uczestniczenia w wykładach zaproszonych gości, dydaktycznym – prowadzenie zajęć dla studentów ALMA MATER, poznawczym – jest to dobry, ciekawy kierunek przyszłych wizyt studentów oraz nauczycieli, a także naukowym – udział w konferencji. Stypendium w wysokości 700 EURO, pozwoliło na pokrycie wszystkich kosztów pobytu  w hotelu TABOR, który polecam oraz podróży własnym samochodem.