Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Wydziałowi Koordynatorzy Programu Erasmus

Uczelniany Koordynator programu Erasmus:
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Słowińska-Lisowska – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Tel./Fax +48 71 3473 179, steiwo@awf.wroc.pl

Koordynator administracyjny:
mgr inż. Monika Ilecka-Folcik
Tel. +48 71 3473 103, Fax : +48 71 3473 179,
e-mail : monika.ilecka@awf.wroc.pl
konsultacje:
poniedziałek - piątek 10.00 - 13.00 
Biuro Erasmus, Rektorat

Wydziałowi Koordynatorzy:

dla Wydziału Wychowania Fizycznego
Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus+
dr Sara Wawrzyniak (dla kierunku Wychowanie Fizyczne)

 
Tel.w godzinach konsultacji: +48 71 347 34 66 
e-mail : sara.wawrzyniak@awf.wroc.pl
konsultacje:
Wtorek godz. 12:00 - 13:00
Środa godz. 9:00-10.30
Erasmus Spot, Hala wielofunkcyjna

dla Wydziału Fizjoterapii
Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus+
dr Iwona Wilk

Tel.w godzinach konsultacji: +48 71 347 34 66 
e-mail : iwona.wilk@awf.wroc.pl
konsultacje:
czwartek 9:30-11:00
Erasmus Spot, Hala wielofunkcyjna