Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Przydatne informacje

Angielska nazwa uczelni: Wroclaw University of Health and Sport Sciences 

Kod uczelni ERASMUS+ (Erasmus ID code):  PL WROCLAW08

PIC: 946311243 (lear: Monika Ilecka-Folcik)
Organisation ID: E10098328

Numer Karty Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter-EUC)

na lata 2014-20: 

77279-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE

 

na lata 2021-27:

101012529

 

Kody dziedzin w Programie Erasmus+ (Subject area code):

1012 - Usługi fryzjerskie i kosmetyczne (Hair and beauty services)
1015 - Podróże, turystyka, wypoczynek  (Travel, tourism and leisure) 
0915 - Terapia i rehabilitacja (Therapy and rehabilitation)
1014 -  Nauki o sporcie i kulturze fizycznej (Sports)
1022 - Terapia zajęciowa (Occupational Therapy and Safe) 

Stopień kształcenia wg Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji
Studia I stopnia (licencjackie): ISCED-6 - First cycle / Bachelor’s or equivalent level (EQF-6)
Studia II stopnia (magisterskie): ISCED-7 -Second cycle / Master’s or equivalent level (EQF-7)
Studia III stodpnia (doktorskie) ISCED-8 -Third cycle / Doctoral or equivalent level (EQF-8)