Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Karta Erasmusa

Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter) uprawnia szkoły wyższe do udziału w programie Erasmus i jest nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie. Wszystkie uczelnie, które zamierzają brać udział w Erasmusie w najbliższych latach są zobowiązane złożyć wniosek o Kartę Uczelni Erasmusa do Komisji Europejskiej.  Karta nadawana jest najczęściej na okres wieloletni.

Zobowiązania uczelni posiadających Kartę Erasmusa to m.in.:

  • zagwarantowanie, że efekty uczenia się w okresie nauki za granicą będą automatycznie i w pełni uznawane na uczelni macierzystej studenta,
  • wdrażanie cyfrowego zarządzania mobilnością zgodnie ze standardami inicjatywy dotyczącej europejskiej legitymacji studenckiej,
  • propagowanie przyjaznych dla środowiska praktyk we wszystkich działaniach związanych z programem,
  • wybór uczestników i przyznanie dofinansowania w sprawiedliwy, spójny i udokumentowany sposób, zgodnie z postanowieniami umowy o udzielenie dotacji z agencją narodową,
  • zachęcanie do udziału w programie osób o mniejszych szansach,
  • sprawiedliwe i przejrzyste procedury na wszystkich etapach mobilności.

Karta Uczelni Erasmusa na lata 2021-2027

Karta Uczelni Erasmusa na lata 2014-2020