Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Green travel

Green Travel - dofinansowanie podróży z tytułu korzystania z niskoemisyjnych środków transportu.

Ekologicznymi środkami komunikacji uznawanymi w programie Erasmus+  są:

 • autobus,
 • pociąg,
 • rower, 
 • carpooling (wspólna podróż osób na tej samej trasie i w tym samym celu, samochodem jednego ze współpasażerów)

Studenci mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe na koszty podróży wynikający z realizacji podróży niskoemisyjnymi środkami transportu (tzw. „green travel”), jeśli podróż taka przebiega na ponad połowie realizowanej trasy licząc podróż w obie strony (co najmniej 51% w dwie strony).

W takim wypadku student otrzymuje:

 • jednorazowe wsparcie w wysokości 50 EUR jako dodatek do wsparcia indywidualnego 
 • wsparcie indywidualne do 4 dni na podróż w obie strony wg schemtu:
  • podróż w przedziale 0 – 1000 km – 1 dodatkowy dzień podróży,
  • podróż powyżej 1000 km – 2 dodatkowe dni podróży.

   Odległość mierzona jest w linii prostej z wykorzystaniem narzędzia Distance Calculator.