Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Ubezpieczenie

Stypendysta na czas pobytu w kraju docelowym musi mieć zapewnione ubezpieczenie w zakresie kosztów leczenia, kosztów transportu do Polski i repatriacji, kosztów podróży, utrzymania oraz noclegów osoby towarzyszącej oraz kosztów nieszczęśliwych wypadków.

Obowiązkowy rodzaj ubezpieczenia to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - wyjazd pracowniczy w przypadku wyjazdu do kraju UE i prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie w przypadku wyjazdu do kraju nie będącego członkiem UE. Dodatkowe prawatne ubezpieczenie musi obejmować koszty ewentualnych interwencji medycznych  i transportu do kraju oraz ewentualnie odpowiedzialności cywilnej.

Za zapewnienie ubezpieczenie obowiązkowego i dodatkowego odpowiedzialny jest Stypendysta.

Aby wejść w posiadanie EKUZ -wyjazd pracowniczy, należy:

 • zgłosić się do Działu Spraw Pracowniczych AWF do Pani Agnieszki Bieniek (agnieszka.bieniek@awf.wroc.pl) celem przygotowania dokumentu A1 wydawanego przez ZUS (uwaga: okres oczekiwania 2-3 miesiące)
 • wypełnić Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy na formularzu NFZ 
 • wypełnione i podpisane dokumenty (A1 oraz wniosek) można:

  - zeskanować i wysłać mailem na dedykowany adres ekuz@nfz.gov.pl
  - wysłać pocztą do właściwego oddziału lub jednej z delegatur NFZ
  - wysłać do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP
  - złożyć osobiście w dowolnym oddziale lub w jednej z delegatur NFZ.