Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Stypendium

Stawka stypendium dla nauczyciela akademickiego jest obliczona na podstawie:

  • kraju, do którego planowany jest wyjazd
  • długości wyjazdu (liczba dni)
  • wysokości środków finansowych przyznanych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na dany rok akademicki.

Wysokość stypendium w roku akademickim 2021/22 dla projektu KA131

  GRUPA I GRUPA II  GRUPA III
  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
Dzienna wartość stypendium przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni * [EUR] 180 160 140
Dzienna wartość stypendium przy wyjazdach trwających przekraczających 14 dni * [EUR] 126 112 98

* W przypadku pobytów dłuższych w 15-stym i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14-dni.

Koszty podróży dla pracowników

Odległość  Kwota [EUR] Green Travel
od 0 do 99 km  23 -
od 100 do 499 km  180 210
od 500 do 1999 km  275 320
od 2000 do 2999 km  360 410
od 3000 do 3999 km  530  610
od 4000 do 7999 km  820 -
8000 km lub więcej   1500 -

 

Wysokość stypendium w roku akademickim 2020/21 dla projektu KA107

Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym) Ryczałt na podróż 
180 EUR na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni
140 EUR na dzień od 15. dnia pobytu 
Według kalkulatora odległości 

 

Odległość  Kwota [EUR]
od 100 do 499 km  180
od 500 do 1999 km  275
od 2000 do 2999 km  360
od 3000 do 3999 km  530 
od 4000 do 7999 km  820
8000 km lub więcej   1100