Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Dokumenty do pobrania

Regulamin wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+ 2019/20
Regulamin wyjazdów w celach szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+ 2019/20
Regulamin wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+ 2020/21
Regulamin wyjazdów w celach szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+ 2020/21

Regulamin organizacji i realizacji wyjazdów Programu Erasmus w latach 2021-2027
Uchwała Senatu Nr 3/2022 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacji i realizacji wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w latach 2021-2027

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów (wsparcia finansowego) otrzymywanych w programie Erasmus+

Lista uczelni partnerskich 2022

Ogłoszenie o naborze KA103 2019-2020
Ogłoszenie o naborze KA107 2019-2020
Ogłoszenie o naborze KA103 2020-2021

Pracownik kandydujący:

Formularz zgłoszeniowy
Formularz opis doświadczenia w zakresie umiędzynarodowienia
Oświadczenie RODO

Staff mobility agreement teaching
Staff mobility agreement teaching (instrukcja)

Staff Mobility Agreement training
Staff-Mobility-Agreement_training (instrukcja)

Opis instytucji przyjmującej (w przypadku wyjazdu do placówki nie będącej szkołą wyższą)

Informacja dot. działań w realizacji projektu (dotyczy tylko projektu Erasmus KA107)

Wykaz dokumentów niezbędnych do udziału w procesie naboru

Pracownik wyjeżdżający:
Formularz danych bankowych
Oświadczenie
GREEN TRAVEL

Pracownik powracający:
Confirmation of Staff Teaching Mobility (wzór)
Confirmation of Staff Training Mobility (wzór)

Siła wyższa: 
Procedura uznania siły wyższej
Wniosek o uznanie siły wyższej (wzór)

WYJAZDY W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMILOGICZNEGO COVID-19
Zarządzenie nr 91/2020 Rektora AWF Wrocław
Załącznik nr 1 - wniosek o wyjazd za granicę
Procedura składania wniosku na podróż służbową poza granicę kraju w okresie pandemii COVID