Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Uzupełniający nabór studentów na studia w semestrze letnim

 1. Zapoznaj się z dostępnymi informacjami dot. Programu Erasmus na stronie internetowej w zakładce Studia >> Erasmus (regulamin wyjazdów, krok po kroku, uczelnie partnerskie, dokumenty do pobrania).
 2. Świadomie wybierz uczelnię partnerską, w której chciałbyś podjąć studia (wybór do trzech uczelni – jedna priorytetowa i dwie rezerwowe).Sprawdź ofertę dydaktyczną i organizacyjną uczelni partnerskich i wybierz najlepszą placówkę dla Twoich akademickich planów. Wybór uczelni powinien być uwarunkowany kierunkiem studiów.
 3. Zgłoś swoją kandydaturę na wyjazd w Biurze Programu  Erasmus składając następujące dokumenty:
  - wypełniony komputerowo formularz zgłoszeniowy
  - podpisane przez Dziekanat zaświadczenie o średniej ocen
  - oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów w ramach programu ERASMUS
  - oświadczenie RODO
  oraz jeśli posiadasz
  - dokument zwalniający z egzaminu językowego
  - dokument potwierdzający działalność społeczną
 4. Termin składania dokumentów: do dnia 22 października 2021 r.
 5. Dodatkowych informacji (nie zawartych na stronie internetowej) udziela mgr inż.  Monika Ilecka-Folcik (e-mail: monika.ilecka@awf.wroc.pl, +48 71 347 31 13)