Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Sytuacja związana z COVID 19 – instrukcja dot. finansowania - dla pracownika

Dotyczy mobilności, które miały się odbyć od 4 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
(jeśli okres zamknięcia granic zostanie przedłużony, to kolejne wyjazdy będą mogły zostać objęte tym rozwiązaniem, jeśli będą spełniały warunki określone poniżej; w przypadku mobilności do Chin lub Włoch wyjazd mógł nastąpić wcześniej niż 4 marca 2020)

Pracownik może wnioskować o zwrot kosztów podróży związanych z planowaną, a nieodbytą mobilnością.
W tym celu należy złożyć do Biura Erasmus (na adres office@awf.wroc.pl):
- wniosek o uznanie siły wyższej (wzór do pobrania tutaj)
- dokumentacji, z której wynika, że poniósł koszty podróży (np. zakupu biletu)

oraz 

- dokument potwierdzający, że nie udało odzyskać poniesionych koszów ze źródeł innych niż dofinansowanie programu Erasmus+ (np. z linii lotniczej i ubezpieczenia) lub zmienić terminu podróży na nowy.

Wystąpienie o uznanie kosztów przez uczelnię będzie możliwe tylko i wyłącznie dla pracowników, z którymi został wcześniej podpisany formalny dokument dający pracownikowi prawo do rozpoczęcia organizacji mobilności (np. umowa finansowa, Mobility Agreement lub decyzja Komisji ds. Naboru a w przypadku KA107 - co najmniej pisemne zaproszenie z uczelni polskiej). 

Do rozliczenia podróży mają zastosowanie stawki ryczałtowe na podróż wg kalkulatora odległości w Mobility Tool+, nie koszty rzeczywiste.

Inne koszty (np. rezerwacja zakwaterowania, wiza, koszt polisy ubezpieczeniowej) być może będą mogły być pokryte z innych kosztów. 
W takim przypadku również prosimy o przesłanie dokumentów finansowaych oraz dokumenty potwierdzające, że nie udało odzyskać poniesionych koszów.