Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Sytuacja związana z COVID 19 a realizacja projektów Erasmus+

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją odnośnie wprowadzania środków zapobiegania rozprzestrzenianiu się i transmisji koronawirusa SARS-CoV-2, informujemy, że istnieje możliwość powrotu do kraju.

W tej sytuacji, na chwilę obecną można rozważyć dwie możliwości:

  1. Powrót do kraju i rezygnację z kontynuowania (przerwanie) stypendium Erasmusa.
  2. Powrót do kraju, obserwowanie sytuacji (udział w zajęciach on-line uczelni przyjmującej) oraz kontynuowanie stypendium w momencie kiedy wznowione zostaną zajęcia na uczelni partnerskiej.

W przypadku, w którym zdecydujecie się Państwo na powrót do kraju, proszę postępować zgodnie z poniżej wskazanymi wytycznymi:

  • O swojej decyzji o powrocie do kraju należy poinformować mailowo koordynatora Biura Erasmus w uczelni przyjmującej oraz koordynatora w AWF (office@awf.wroc.pl)
  • Biuro Erasmus AWF należy obowiązkowo poinformować o dacie powrotu oraz miejscu powrotu (miejscowość), a także środku transportu (samolot, autokar, samochód prywatny) przesyłając informację 

W przypadku, gdy decydujecie się Państwo na całkowite przerwanie stypendium Erasmusa, należy zwrócić się do koordynatora biura Erasmus w uczelni przyjmującej i poprosić o wystawienie potwierdzenia pobytu, na którym wskazane będą dokładne daty Państwa pobytu.

W takiej sytuacji, będziemy starać się o uznanie siły wyższej, i uznanie wydatków poniesionych do tej pory w związku z realizacją stypendium.
Sugerujemy zabranie swoich rzeczy z miejsca, w którym przebywacie Państwo na stypendium Erasmusa (w tym rzeczy osobistych oraz dokumentacji dotyczącej programu Erasmus).
Jeszcze raz uwrażliwiamy Państwa na stosowanie się do wszelkich zaleceń służ sanitarnych, zarówno polskich jak i krajów, w których Państwo obecnie przebywacie.

Prosimy o informowanie nas na bieżąco o Państwa sytuacji za granicą i w uczelni partnerskiej.

Mając powyższe na uwadze, jak i sytuację, w której wszyscy obecnie się znajdujemy, bardzo prosimy o poważne potraktowanie zagrożenia i przemyślenie decyzji odnośnie powrotu lub kontynuowania stypendium w ramach programu Erasmus.