Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Nabór uzupełniający na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus w semestrze letnim 2019/20

Nabór uzupełniający na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus w semestrze letnim 2020/21

Studencie!

 • Zapoznaj się z dostępnymi informacjami dot. Programu Erasmus na stronie internetowej w zakładce Studia >> Erasmus (regulamin wyjazdów, krok po krokudokumenty do pobrania).
 • Świadomie wybierz uczelnię partnerską, w której chciałbyś podjąć studia (wybór do trzech uczelni – jedna priorytetowa i dwie rezerwowe).

Lista uczelni partnerskich

 • Zgłoś swoją kandydaturę na wyjazd w Biurze Programu  Erasmus składając następujące dokumenty:
  • wypełniony komputerowo formularz zgłoszeniowy
  • podpisane przez Dziekanat zaświadczenie o średniej ocen
  • Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów w ramach programu ERASMUS
  • oświadczenie RODO

   oraz jeśli posiadasz

  • dokument zwalniający z egzaminu językowego
  • dokument potwierdzający działalność społeczną
  • zaświadczenie o pobieraniu stypendium socjalnym w roku 2019/20

Termin składania dokumentów: do dnia 23 października 2020 r.

Dodatkowych informacji (nie zawartych na stronie internetowej) udziela
mgr Magdalena Opala (e-mail: magdalena.opala@awf.wroc.pl, +48 71 347 31 13)
mgr inż. Monika Ilecka-Folcik (e-mail: monika.ilecka@awf.wroc.pl, +48 71 347 31 13)