Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Nabór uzupełniający na studia Erasmusa w roku 2022/23

Termin składania dokumentów 21 październik 2022. 

Jak to zrobić? 

  1. Zapoznaj się z dostępnymi informacjami dot. Programu Erasmus (regulamin wyjazdów, krok po kroku, uczelnie partnerskie, dokumenty do pobrania).
  2. Świadomie wybierz uczelnię partnerską, w której chciałbyś podjąć studia (wybór do trzech uczelni – jedna priorytetowa i dwie rezerwowe).
  3. Zgłoś swoją kandydaturę na wyjazd w Biurze Programu  Erasmus składając następujące dokumenty:
  • wypełniony komputerowo formularz zgłoszeniowy
  • podpisane przez Dziekanat zaświadczenie o średniej ocen
  • oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów w ramach ERASMUS
  • oświadczenie RODO

oraz jeśli posiadasz

  • dokument zwalniający z egzaminu językowego
  • dokument potwierdzający działalność społeczną
  • zaświadczenie o pobieraniu stypendium socjalnym w roku 2021/22

Dodatkowych informacji (nie zawartych na stronie internetowej) udziela mgr inż. Monika Ilecka- Folcik (email: monika.ilecka@awf.wroc.pl , tel.: 71 -347 -3103)