Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Nabór dodatkowy dla pracowników AWF

Zapraszamy 

nauczycieli akademickich oraz pracowników, którzy nie uczestniczyli do tej pory w programie Erasmus do wzięcia udziału w dodatkowym naborze na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe.

Termin składania dokumentów 31 marca 2018

INSTRUKCJE

dla ubiegających się o stypendium

1. Zapoznaj się z dostępnymi informacjami dot. Programu Erasmus na stronie internetowej (regulamin wyjazdów, krok po kroku, uczelnie partnerskie, dokumenty do pobrania, wysokość stypendium).

2. Wybierz instytucję przyjmującą

3. Skontaktuj się  z instytucją przyjmującą w celu:

  •  ustalenia terminu wizyty
  • przygotowania Staff mobility agreement

4. Zgłoś swoją kandydaturę na wyjazd w Biurze Programu  Erasmus składając następujące dokumenty:

  • wypełniony komputerowo i podpisany przez kierownika jednostki formularz zgłoszeniowy
  • uzgodniony i podpisany przez instytucję przyjmującą Staff mobility agreement

5. Dodatkowych informacje udziela:

  • mgr inż. Monika Ilecka- Folcik (email: monika.ilecka@awf.wroc.pl , tel.: 71 -347 -3103)
  • mgr Iwona Stężały (email: iwona.stezaly@awf.wroc.pl , tel.: 71 -347 -3113)