Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Erasmus Orientation Days – po raz kolejny

W dniach 12-14 lutego (środa - piątek) odbyły się po raz kolejny Erasmus Orientation Days, mające na celu powitanie studentów Erasmus na naszej Uczelni, przedstawienie im zasad studiowania na AWF, kultury i dziedzictwa Wrocławia oraz zintegrowanie nowo przybyłych. W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 przyjechało do nas 14 nowych osób, które dołączyły do 5 studentów zostających na AWF na cały rok. Po raz pierwszy są wśród nich także studenci z krajów poza UE. Obecnie grupa Erasmusów reprezentuje kraje takie, jak: Nepal, Turcja, Gruzja, Ukraina, Portugalia, Rumunia, Francja, Chorwacja i Węgry.

Pierwszy dzień Orientation Days to zawsze duże emocje, studenci w większości widzą się po raz pierwszy, próbują poznać najbliższe otoczenie i zrozumieć zasady jego funkcjonowania. Pierwsze spotkanie w gronie nowych studentów odbyło się w Hali Wielofunkcyjnej, w naszym nowym biurze Erasmus Spot. Po przywitaniach i oficjalnej rejestracji przyszedł czas na przedstawienie Uczelni i zasad studiowania w ramach programu Erasmus. Następnie studenci udali się do Domu Studenckiego Spartakus, gdzie pracownik Spartakusa, Pani Magdalena Rutkowska pokazała studentom najważniejsze pomieszczenia: pralnię, pokój nauki, pokój telewizyjny, klub studencki, kuchnie, oraz omówiła zasady panujące w Spartakusie, tak, aby były one jasne dla wszystkich.

Drugi dzień Orientation Days to sprawy organizacyjne: omówienie plany zajęć i spacer po wszystkich budynkach AWF, tak aby studenci wiedzieli gdzie mają zajęcia i potrafili sprawnie poruszać się między poszczególnymi budynkami. Studenci zobaczyli bibliotekę (i nasz Erasmus Meeting Point), budynki P1-P5, Halę Wielofunkcyjną, budynek Pływalni, przychodnię lekarską, Rektorat oraz budynki przy ul. Witelona 25 i 25a.

 Dnia trzeciego, 14 lutego, odbyła się 6-godzinna impreza integracyjna „Erasmus in good condition”, zorganizowana po raz kolejny przez niezawodną agencję public relations Preludium. Po zbiórce przed domem studenckim Spartakus studenci udali się we wspaniałą podróż zabytkowym tramwajem, mającą na celu przedstawienie im miasta i zintegrowanie grupy. Było dużo pozytywnych emocji, ruchu na świeżym powietrzu, współpracy i współzawodnictwa. Uczestnicy imprezy dzięki wspaniałemu przewodnikowi mogli dowiedzieć się o kulturze, historii i współczesności Wrocławia, poznali okolice Placu Grunwaldzkiego, Hali Stulecia, Rynku i Starego Miasta. Wzięli także udział w grze miejskiej, wspólnym obiedzie i degustacji piwnej (mającej na celu zwrócenie uwagi na odpowiedzialną konsumpcję alkoholu).  Na koniec studenci Erasmus otrzymali paczki prezentowe, w których znalazły się przedmioty przydatne w organizacji czasu życia studenckiego na AWF, na przykład worko-plecaki, kalendarze, notatniki, mapy, pamiątki z Wrocławia, kupony i vouchery od zaprzyjaźnionych firm czy biało-czerwone kredki do twarzy.

Mamy nadzieję, iż Orienation Days były pozytywnym doświadczeniem dla naszych nowych studentów i ułatwiły im start przygody zwanej Erasmus na AWF Wrocław.