Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Dawaj susa na Erasmusa

Nabór na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus w roku 2018/19 został otwarty. 

Ostateczny termin składania kompletu dokumentów:

28.02.2018
Biuro Programu Erasmus
Rektorat, pokój nr 2/1

Zapoznaj się z dostępnymi informacjami dot. Programu Erasmus na stronie internetowej (regulamin wyjazdów, krok po kroku, uczelnie partnerskie, dokumenty do pobrania).
http://pl.erasmus.awf.wroc.pl/Student/Studia/Dokumenty-do-Pobrania 

Świadomie wybierz uczelnię partnerską, w której chciałbyś podjąć studia (wybór do trzech uczelni – jedna priorytetowa i dwie rezerwowe).
Sprawdź ofertę dydaktyczną i organizacyjną uczelni partnerskich i wybierz najlepszą placówkę dla Twoich akademickich i prywatnych planów. Wybór uczelni powinien być uwarunkowany kierunkiem studiów.

Zgłoś swoją kandydaturę na wyjazd w Biurze Programu  Erasmus składając następujące dokumenty:

  • wypełniony komputerowo formularz zgłoszeniowy
  • podpisane przez Dziekanat zaświadczenie o średniej ocen
  • Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów w ramach ERASMUS

oraz jeśli posiadasz

  • dokument zwalniający z egzaminu językowego
  • dokument potwierdzający działalność społeczną
  • zaświadczenie o pobieraniu stypendium socjalnym w roku 2017/18
  • zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

Dodatkowe informacje (nie zawarte na stronie internetowej) udziela 
mgr inż. Monika Ilecka- Folcik (email: monika.ilecka@awf.wroc.pl , tel.: 71 -347 -3103)