Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Ogólnouczelniane

Absolwenci:

Pomoc materialna:

Inne:u:

  • Uchwała nr 31/2017 z dnia 25 maja 2017 r.
    w sprawie: zmiany treści Regulaminu studiów w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  • Uchwała nr 24/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
    w sprawie: zmiany treści Regulaminu studiów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  • Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016
    Uchwała nr 17/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu studiów w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

Regulamin studiów AWF obowiązujący od roku akademickiego 2009/2010
Regulamin studiów AWF obowiązujący do roku akademickiego 2008/2009