Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Informacje

Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością

dr Wojciech Wiliński  - adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Szkolnej Kultury Fizycznej
Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej
ul. Witelona 25, pok. 309 tel. 071 347 3133 e-mail: Wojciech.Wilinski@awf.wroc.pl

Wsparcie studentów z niepełnosprawnością w procesie kształcenia w AWF we Wrocławiu.


Stypendium specjalne dla osób  niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Ubiegając się o to świadczenie należy złożyć wniosek  wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (tylko wydane przed 1 stycznia 1998r., jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów nie utraciło mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do:

  • I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Termin oraz sposób składania wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych są zamieszczone na portalu studenckim: student.awf.wroc.pl/portal/

(student z orzeczoną niepełnosprawnością w trakcie studiów bądź taki który nie dotrzymał terminu z przyczyn niezależnych od niego, ma możliwość składania podania w późniejszym terminie - szczegóły u Pani mgr Ligii Poniatowskiej Głównego specjalisty ds. Studenckich i Sportu Akademickiego ligia.poniatowska@awf.wroc.pl).

Adres:
Rektorat, ul. Banacha 11 pok. 0/3

mgr Ligia Poniatowska – tel. (71 ) 347-31-31
mgr Anna Cierniak – tel. (71) 347 31-63  

więcej informacji:http://student.awf.wroc.pl/portal/)


Asystent dla studenta z niepełnosprawnością

Z pomocy asystenta studenta niepełnosprawnego mogą skorzystać  studenci i doktoranci AWF we Wrocławiu posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Osoby zainteresowane wyżej podaną forma wsparcia w procesie kształcenia proszeni są o osobisty kontakt  z Pełnomocnikiem Rektora ds. Kształcenia Osób Niepełnosprawnych.


Szkolenie w zakresie zwiększenia dostępności studiowania w AWF we Wrocławiu dla osób niepełnosprawnych

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych


Zapraszamy do korzystania z bazy e-booków w bibliotece AWF we Wrocławiu

Witam serdecznie,
zapraszam do użytkowania nowej bazy książek w formie elektronicznej w Bibliotece AWF we Wrocławiu, która mam nadzieję ułatwi Państwu kształcenie w murach AWF we Wrocławiu.
Korzystanie z książek w ibuku (np. z anatomii,  fizjologii), możliwe jest albo w Bibliotece AWF we Wrocławiu lub za pomocą własnego komputera w dowolnym miejscu po uzyskaniu w wypożyczalni hasła dostępu .

Poniżej, zamieszczam szczegółowe informacje od dostarczyciela usługi:
Czytanie książek w ibuku umożliwia dedykowane oprogramowanie, dzięki któremu wejście do udostępnionych publikacji odbywa się przez przeglądarkę WWW, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego, bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji. Zalecamy używanie aktualnej wersji Google Chrome lub Safari. Uruchomienie programu wymaga włączonej obsługi Javascript oraz Cookies.

 Dostęp do publikacji z sieci bibliotecznej:

Wejście do publikacji na stronie http://korpo.ibuk.pl/, w zakładce "dostępne książki".
Przy wykupionych pozycjach pojawia się ikona książki („czytaj”). Po jej naciśnięciu treść otwiera się w nowym czytniku, dającym wiele możliwości pracy z tekstem.

 Dostęp do publikacji spoza sieci bibliotecznej – pytaj o konta zdalne w bibliotece
Będę wdzięczny za uwagi dotyczące funkcjonowania nowego projektu.

 

Pozdrawiam,
Wojciech Wiliński
Pełnomocnik Rektora AWF we Wrocławiu
ds. Kształcenia Osób Niepełnosprawnych


Informacje dla studentów z niepełnosprawnością:

Informacje dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze studentami z niepełnosprawnością

Pomocne linki