Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Inne

Oferty stypendialne kwiecień 2018

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przedstawia aktualne oferty stypendialne dla doktorantów i naukowców (wg terminów aplikowania):

Włochy (Bogliasco) – stypendia dla humanistów i artystów, termin 15 kwietnia 2017; informacje

Kanada - stypendium dla osób, które przygotowują rozprawę doktorską z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych lub o sztuce; termin: 16 kwietnia 2018; informacje

Szwajcaria - stypendium w CERN dla doktorantów, termin 16 kwietnia 2018; informacje

Kanada  - stypendium dla polskich doktorantów, termin 16 kwietnia 2018; informacje

Europa – roczne stypendium dla doktorów, termin 30 kwietnia 2018; informacje

Irlandia – Career-FIT - stypendia dla osób po doktoracie lub z 4-letnim doświadczeniem badawczym, termin 30 kwietnia 2018; informacje

Europa – Wiedeń, Rzym, Londyn i inne - Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, termin 10 maja 2018; informacje

Łotwa – granty na badania dla instytucji, termin 27 kwietnia 2018; informacje

USA – stypendia dla polskich studentów na 9-10 miesięcy, termin 27 kwietnia 2018; informacje

USA – stypendia dla studentów studiów doktoranckich w polskich uczelniach, instytucjach badawczych lub innych jednostkach naukowych na 6-9 miesięcy, termin 15 maja 2018; informacje 

Francja – stypendium na pobyt badawczy, dla doktorów, profesorów lub badaczy w dowolnej polskiej jednostce naukowej, do 45 r oku życia, termin 16 maja 2018; informacje

USA – stypendia dla pracowników naukowych, termin 30 maja 2018; informacje 

Polska – Nagroda im. Kotarbińskiego, humanistyka, termin 31 maja 2018; informacje

Kolumbia – stypendia na studia magisterskie i doktoranckie dla Polaków znających język hiszpański, termin  1 czerwca 2018; informacje

Tajwan – stypendia MSZ Tajwanu dla doktorantów, dr, prof. z dziedzin związanych z regionem, termin 1 czerwca 2018; informacje

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) – dla zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów, termin 29 czerwca 2018; informacje

Fundacja Nutricia – granty i stypendia dla młodych oraz doświadczonych badaczy, termin 30 czerwca 2018; informacje  

Programy z naborem otwartym przez cały rok

Turcja - stypendia na badania, wykłady, konferencje itp. dla osób po doktoracie lub z 5-letnim doświadczeniem badawczym; informacje

Dowolny kraj - stypendia EMBO dla naukowców na każdym etapie kariery, aplikacje przyjmowane non-stop; informacje

Niemcy - stypendia Fundacji im. Alexandra von Humboldta dla naukowców po doktoracie; informacje

Finlandia - stypendia CIMO dla doktorantów; informacje

Europa – EMBO: 2-letnie stypendia podoktorskie, wnioski przyjmowane są cały rok; informacje


Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje konferencję i warsztaty "Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) - nowa szansa dla plskiego przemysłu w Horyzoncie 2020".

Wydarzenie odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. w Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56 w Warszawie.

  • EIC_komunikat

    Komisja Fulbrighta ogłosiła nabór na trzy programy stypendialne.


1. Marzysz o studiach w USA? Zaaplikuj o stypendium Fulbright Graduate Student Award!

Komisja Fulbrighta @FulbrightPolska czeka na twoje zgłoszenie do 27 kwietnia. https://goo.gl/DaQrXm

2. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta @FulbrightPolska zaprasza ambitnych doktorantów zainteresowanych wyjazdem badawczym do USA do aplikowania o stypendium Fulbright Junior Award 2019-20. Nabór wniosków trwa do 15 maja.

https://goo.gl/RHHV1j


3. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta @FulbrightPolska zaprasza pracowników naukowych zainteresowanych wyjazdem badawczym do USA do aplikowania o stypendium Fulbright Senior Award 2019-20. Nabór wniosków trwa do 30 maja

 https://goo.gl/XGQva4

Wskazówki dla aplikujących na poszczególne wydarzenia są  dostępne na facebooku :

Studia w USA, program Fulbright Graduate Award:

 https://www.facebook.com/events/313438749178113

Doktoranci, program Junior Research Award: 

 https://www.facebook.com/events/331341840687384

Pracownicy naukowi, program Fulbright Senior Award:

 https://www.facebook.com/events/153824758525246


ERC DAY we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

 serdecznie zapraszamy na "ERC Day we Wrocławiu”, które odbędzie się we Wrocławiu w dniu 14 listopada 2016 r.  ERC Day organizowane jest przez biuro Academia Europaea Wrocław Knowledge Hub oraz Europejską Radę ds. Badań Naukowych we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej.

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) należą do jednych z najbardziej prestiżowych. Przeznaczane są na badania pogłębiające wiedzę o świecie, a ich celem jest wspieranie nowatorskich projektów badawczych, które będą prowadzić do przełomowych odkryć i wniosków. W tym roku trzem Polakom udało się je zdobyć.

Dlaczego granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) są tak ważne? Jak skutecznie o nie aplikować? Jak zwiększyć skuteczność w aplikowaniu o granty dyskutować będą m.in. prof. Jerzy Duszyński (Prezes Polskiej Akademii Nauk), prof. Eva Kondorosi (Europejska Rada ds. Badań Naukowych), prof. Michał Karoński (Przewodniczacy Rady Narodowego Centrum Nauki), prof. Jerzy Langer (Polska Akademia Nauk) oraz prof. Karol Życzkowski (Uniwersytet Jagielloński).

ERC Day będzie także m.in. okazją do zapoznania się z bieżącymi oraz planowanymi konkursami w ramach programów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), a także z zasadami i procedurami oceny wniosków. W tym celu do Wrocławia przyjedzie m.in. dr Agnes Kulcsar, Call Coordinator ERC.

Spotkanie zostanie wzbogacone o doświadczenia grantobiorcy ERC. Dr Alban Kellerbauer z Uniwersytetu w Heidelbergu opowie, jak grant ERC wpłynął na rozwój jego kariery naukowej.

ERC Day odbędzie się w Domu Europy (ul. Widok 10), w poniedziałek, 14 listopada 2016 r. Rozpocznie się o godzinie 9 rano. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej: www.ae-info.org. Można go również uzyskać pisząc na adres nowak@acadeuro.wroclaw.pl, lub telefonicznie: +48 506 388 101.


Szkolenie we Wrocławiu - Kariera naukowa w Europie.

W dniu 23.11.2016 roku Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Unii Europejskiej we Wrocławiu organizuje  szkolenie  dotyczące kariery naukowej w Europie - możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i doświadczonych naukowców.

Szkolenie przeznaczone jest osób u progu kariery naukowej, doświadczonych naukowców, a także wszystkich innych zainteresowanych realizacją międzynarodowych stypendiów badawczych.

 Program szkolenia
 Rejestracja on-line

Szkolenie we Wrocławiu - Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC

W dniu 28.11.2016 roku Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Unii Europejskiej we Wrocławiu  organizuje  szkolenie  dotyczące grantów ERC

Szkolenie dedykowane jest dla osób z doktoratem, zainteresowanych badaniami o wysokim stopniu ryzyka, prowadzącymi do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedz. Granty ERC wspierają twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne.

zobacz program

 rejestracja online 


Grant ERC – dla nas czy nie dla nas

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje dzień informacyjny dla naukowców zainteresowanych grantami ERC, zwłaszcza ERC Starting Grant (termin składania wniosków – 18.10.2016) i ERC Consolidator Grant (termin składania wniosków – 9.02.2017).

Spotkanie odbędzie się 30.09.2016 w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie (ul. Pasteura 3) w godz. 10.00 – 14:00.

Prezentacje i dyskusje poświęcone będą:

  • szczegółom procedury oceny wniosków,
  • działaniom i programom wspomagającym przygotowanie i realizację projektów,
  • omówieniu realizowanych i zakończonych projektów.

Informacja o programie i rejestracji.  tutaj