Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

DAAD

daad.jpg

Stypendia DAAD

 

Co to jest DAAD?

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.) 

 • Jest największą na świecie organizacją wspierającą międzynarodową wymianę studentów i naukowców
 • Jest stowarzyszeniem niemieckich szkół wyższych
 • Wspiera internacjonalizację niemieckich szkół wyższyc
 • Wspiera rozwój germanistyki i nauczanie języka niemieckiego za granicą
 • Utrzymuje sieć przedstawicielstw rozmieszczonych na całym świecie, docentów i stowarzyszeń byłych stypendystów oraz informuje i doradza na miejscu w danym regionie
 • Wspiera kraje rozwijające się w kształtowaniu szkolnictwa wyższego
 • Jest organizacją pośredniczącą w zagranicznej polityce kulturalnej i oświatowej Republiki Federalnej Niemiec

Główne pola działania DAAD w Polsce to:

 • Udzielanie informacji o niemieckim szkolnictwie wyższym oraz badaniach naukowych w Niemczech
 • Wspieranie współpracy polskich i niemieckich uczelni, naukowców i studentów 
 • Przyznawanie stypendiów polskim studentom, absolwentom i naukowcom na wyjazdy do Niemiec
 • Współpraca z siecią byłych stypendystów DAAD w Polsce
 • Opieka nad niemieckimi stypendystami w Polsce

 Informacje w języku polskim o organizacji i  pełnej ofercie znajdują się pod adresem: http://www.daad.pl/pl/

Stypendia

  I. Informacje ogólne

  Przed złożeniem wniosku o stypendium prosimy o zapoznanie się z informacjami ogólnymi dot. wszystkich programów stypendialnych.

  II. Stypendia DAAD

III. Stypendia innych organizacji

 Oferta stypendialna na rok akademicki 2016/18

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną DAAD na rok akademicki 2017/2018.
Znajdą w niej Państwo stypendia na pobyty studyjne i badawcze w Niemczech, a także na letnie kursy języka niemieckiego na niemieckich uczelniach.

Broszurę stypendialną w formacie pdf znajdą Państwo tutaj