Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Realizowane

WYKAZ AKTUALNIE REALIZOWANYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH

 • PHASE (Promoting Health and Access to Sport Equipment) - projekt jest finansowany z programu ERASMUS+ Support for Collaborative Partnerships in the field of Sport i będzie realizowany w latach 2021-2023.
  Celem projektu PHASE jest promocja zdrowia poprzez stworzenie sprzyjających warunków do podejmowania aktywności fizycznej i uczestnictwa w sporcie rodziców i dzieci oraz ułatwienie im dostępu do sprzętu sportowego w czasie wolnym. Nadrzędną  przesłanką w tym działaniu będą wytyczne WHO i Komisji Europejskiej dotyczące zdrowia i aktywności fizycznej (HEPA).
  Koordynatorem projektu PHASE jest Faculty of Human Kinetics z University of Lisbon (Portugalia), a partnerami University of Madeira (Portugalia), University of Latvia (Łotwa), Palacky University Olomouc (Czechy), University Isabel I (Hiszpania) oraz Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
  Kierownik projektu: dr. hab. Eugenia Murawska-Ciałowicz, prof. AWF (Zakład Fizjologii i Biochemii).

 • "Europractice for Occupational Therapists" (EUPRAC) - grant realizowany w ramach programu Erasmus+, akcja KA202 (Partnerstwa strategiczne) we współpracy z instytucjami partnerskimi z Niemiec (Heldrungen), Bułgarii (Uniwersytet Rus). Data rozpoczęcia projektu: 01.10.2018, data zakończenia projektu: 31.03.2021. Kierownik projektu: dr Miłosz Kuśnierz

 • "Zmęczenie obwodowe mięśni obręczy barkowej, a właściwości mechaniczne oraz morfologiczne w obrębie mięśni stożka rotatorów”. Kierownik projektu: dr Sebastian Klich. Grant jednoroczny, termin zakończenia 18.12.2020 r. Jednostka finansująca NCN w ramach konkursu MINIATURA 3
 • "KidMove – athlete-centered coaches practices". Grant realizowany w ramach konsorcjum Metropolia University Metropolia University of Applied Sciences / Helsinki (Finlandia), Windesheim University of Applied Sciences / Zwolle (Holandia), Masaryk University / Brno (Czechy), Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz kluby sportowe: Icehearts of Helsinki – Finlandia, Special Heroes – Holandia, Bulldogs Brno – Czechy, Sportunion – Steiermark (Austria). Kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Żurek, prof. AWF Wrocław. Termin zakończenia 31.12.2020 r. Jednostka finansująca: Unia Europejska (Erasmus+) - więcej informacji

 • "Wpływ treningu interwałowego o wysokiej intensywności na mechanizmy neuroplastyczności i zachowania psychomotoryczne u pacjentów z chorobą Parkinsona:badanie randomizowane z jednorocznym okresem obserwacji." Grant realizowany w ramach konsorcjum z Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - Wydziałem Turystyki i Zdrowia.
  Kierownik projektu: Dr hab.Jarosław Marusiak, prof.AWF Wrocław Termin zakończenia 14.02.2021 r. Jednostka finansująca NCN w ramach konkursu OPUS 13

 • "Wykorzystanie mechatronicznych kijów Nordic Walking w modelowaniu i ocenie rehabilitacji wybranych grup chorych."
  Grant realizowany w ramach konsorcjum z Politechniką Wrocławską.
  Kierownik projektu: Prof. dr hab. Marek Woźniewski. Termin zakończenia 08.10.2020 r. Jednostka finansująca NCN w ramach konkursu OPUS 12.

 Projekty badawcze zakończone w  latach 2016 - 2019

 • "Trening mięśni wdechowych jako ważny element w procesie szkolenia lekkoatletów uprawiających biegi na średnich i długich dystansach."
  Kierownik projektu: Dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof AWF Wrocław. Zakończony 14.04.2019 r. Jednostka finansująca MNiSW w ramach konkursu "Rozwój Sportu Akademickiego" - czwarta edycja.
 • "Wykorzystanie różnych metod oceny zmęczenia w zapobieganiu zjawisku przetrenowania sportowców wybranych dyscyplin sportowych."
  Kierownik projektu: Dr hab. Iwona Wierzbicka-Damska, prof AWF Wrocław. Zakończony 30.03.2019 r. Jednostka finansująca MNiSW w ramach konkursu "Rozwój Sportu Akademickiego" - czwarta edycja.
 • "Wpływ treningu plyometrycznego na sztywność i elastyczność mięśni oraz poziom kinazy kreatynowej u siatkarzy."
  Kierownik projektu: Prof.dr hab. Jan Chmura. Zakończony 23.04.2018 r. Jednostka finansująca MNiSW w ramach konkursu "Rozwój Sportu Akademickiego" - trzecia edycja.
 • "Ocena funkcji szkieletowych w trakcie ostrej niewydolności serca."
  Kierownik projektu: dr Kinga Węrzynowska-Teodorczyk. Zakończony 09.02.2019 r. Jednostka finansująca NCN w ramach konkursu SONATA 6
 • "Wpływ warunków klimatycznych  przewidywanych na Mistrzostwach Świata w Katarze na zmiany fizjologiczno-biochemiczne i psychomotoryczne w czasie progresywnego wysiłku piłkarzy nożnych".
  Kierownik projektu: dr Marek Konefał.  Grant jednoroczny, zakończony 22.12.2018 r. Jednostka finansująca NCN w ramach konkursu MINIATURA 1
 • "Wpływ warunków klimatycznych  przewidywanych na Mistrzostwach Świata w Katarze  na powtarzanie wysiłki maksymalne u piłkarzy nożnych".
  Kierownik projektu: dr Paweł Chmura. Grant jednoroczny, zakończony 22.12.2018 r. Jednostka finansująca NCN w ramach konkursu MINIATURA 1
 • "Poziom obciązeń układu ruchu sportowca a stopień trudności elementów konkurencji gimnastycznych"
  Kierownik projektu: dr hab. Adam Siemieński. Zakończony 18.01.2016 r. Jednostka finansująca MNiSW. Program "Rozwój sportu akademickiego" - druga edycja.
 • „Ocena predyspozycji młodzieży do szkolenia sportowego w zakresie zespołowych gier sportowych.",
  Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF Wrocław. Zakończony 04.05.2016 r. Jednostka finansująca MNiSW. Program "Rozwój sportu akademickiego." - druga edycja.
 •  „Platforma e-Akademicki Związek Sportowy (PeAZS) jako narzędzie monitorowania procesów szkoleniowych, organizacyjnych i finansowych instytucji realizujących program ACSS.”,
  Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. AWF Wrocław .Zakończony 27.06.2016 r. Jednostka finansująca MNiSW. Program "Rozwój sportu akademickiego."-  druga edycja.
 • „Wpływ treningu fizycznego na aktywność regeneracyjną mięśni u pacjentów hemodializowanych.”
  Kierownik projektu: dr Wioletta Dziubek-Rogowska. Zakonczony 21.08.2016 r. Jednostka finansująca NCN w ramach konkursu OPUS II.
 • "Wpływ II etapu rehabilitacji kardiologicznej na funkcję kończyn dolnych pacjentów po zabiegach kardiochriurgicznych."
  Kierownik projektu: mgr Aleksandra Anna Skomudek (Osoba fizyczna)
  Promotor: dr hab. Krystyna Rożek - Piechura, prof. AWF Wrocław. Zakończony 20.09.2016 r. Jednostka finanująca NCN w ramach konkursu PRELUDIUM 5
 • „Badanie i optymalizowanie procesu treningowego lekkoatletów w zakresie planowania i realizacji obciążeń treningowych w mezocyklu bezpośredniego przygotowania startowego oraz w okresie przejściowym.”,
  Kierownik projektu: dr Jacek Borkowski  Zakończony 01.12.2016 r. Jednostka finansująca MNiSW. Program "Rozwój sportu akademickiego." - druga edycja.
 • „Wpływ mentalnego i komputerowo wspomaganego treningu ruchów sięgania i chwytania na procesy sterowowania ruchem u osób z wrodzonym brakiem kończyn.”
  Kierownik  projektu: dr hab. Katarzyna Kisiel-Sajewicz,prof. AWF Wrocław. Zakończony 21.12.2016 r. Jednostka finansująca NCN w ramach konkursu OPUS II
 • "Zastosowanie Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmenteted Reality) w doskonaleniu technik judo Tachi Waza (techniki w pozycji wysokiej).
  Kierownik projektu: Dr hab. Kazimierz Witkowski. Zakończony 09.04.2017 r. Jednostka finansująca MNiSW w ramach konkursu "Rozwój Sportu Akademickiego" - trzecia edycja.
 • "Próba identyfikacji skutków glikolitycznego treningu interwałowego za pomocą parametrów fizycznych, fizjologicznych i biochemicznych."
  Kierownik projektu: Prof.dr hab. Marek Zatoń. Zakończony 07.10.2017 r. Jednostka finansująca MNiSW w ramach konkursu "Rozwój Sportu Akademickiego" - trzecia edycja.