Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Ogłoszone konkursy

 

ncn.jpg

Konkurs SHENG -  informacja z dnia 16.12.2020

SHENG to międzynarodowy konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze realizowane w ramach jednej z czterech dziedzin: inżynierii i nauk o materiałach, nauk chemicznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o życiu. Konkurs organizowany jest we współpracy z National Natural Science Foundation of China. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego musi być osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora. 

Okres realizacji projektów wynosi 36 miesięcy

Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być niższa niż 250 tys. zł. 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie wniosków na projekty badawcze planowane do realizacji przez polskie zespoły naukowe złożonych w konkursie SHENG 2 wynosi 25 mln zł.  

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF upływa 15 marca 2021 r. o godzinie 16:00.

Link do ogłoszenia: https://www.ncn. gov.pl/ogloszenia/konkursy/ sheng2 

__________________________________________________

Konkurs SONATINA -  informacja z dnia 16.12.2020

SONATINA to konkurs na projekty badawcze oraz staże w zagranicznych ośrodkach naukowych, przeznaczony dla naukowców posiadających stopień naukowy doktora, uzyskany do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2021 r. 

Celem konkursu  jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez umożliwienie im pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie realizacji staży w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych.

Okres realizacji zaplanowanych projektów badawczych musi wynosić 24 miesiące lub 36 miesięcy, natomiast staż zagraniczny musi trwać od 3 do 6 miesięcy.

W ramach grantu należy zaplanować zatrudnienie kierownika projektu w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora.
Na tegoroczną edycję konkursu SONATINA Rada NCN przeznaczyła 20 mln zł.

Termin składania wniosków w systemie ZSUN/OSF w obu konkursach upływa 15 marca 2021 r. o godzinie 16:00.

Link do ogłoszenia: https://www.ncn. gov.pl/ogloszenia/konkursy/ sonatina5