Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Fundusz Wyszehradzki

visegrad_fund_logo_blue_150.jpg

Cele Funduszu

Celem Funduszu jest wspierania współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej (V4), czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz integrację tych państw z Unią Europejską.

Kategorie tematyczne dofinansowywanych działań:

 I. KULTURA I WSPÓLNA TOŻSAMOŚĆ wzmocnienie tożsamości regionalnej i europejskiej poprzez wspólne inicjatywy kulturalne

II. EDUKACJA I BUDOWANIE POTENCJAŁU podniesienie konkurencyjności regionu poprzez poprawę umiejętności obywateli

III. ŚRODOWISKO promocja i strategia zrównoważonego rozwoju środowiska w regionie

IV.WARTOŚCI DEMOKRATYCZNE I MEDIA Rozwój wartości demokratycznych, praw człowieka i swobód obywatelskich

V. POLITYKA PUBLICZNA I PARTNERSTOW INSTYTUCJONALNE poprawa skuteczności tworzenia polityki publicznej w kontekście regionalnym

VI.WYMIANA NAUKOWA I WSPÓŁPRACA BADAWCZA poprawa warunków do realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych

VII. ROZWÓJ REGIONALNY, PRZEDSIEBIORCZOŚC I TURYSTYKA rozwój spójności regionalnej poprzez partnerstwa instytucjonalne i rozwój gospodarczy

VIII. ROZWÓJ SPOŁECZNY wzmocnienie budowy społeczeństwa sprzyjającego włączeniu społecznemu i solidarności w regionie.

 Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku niewielkich dotacji projekty mogą obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech różnych krajów V4 (organizator oraz dwóch partnerów z różnych krajów) Jeżeli do współpracy nie są włączeni partnerzy ze wszystkich krajów V4 wymagane jest wyjaśnienie we wniosku dlaczego nie jest to możliwe.

Kto może ubiegać się o fundusze:
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i osoby fizyczne.Wysokość dofinansowania:

MAŁE GRANTY

  • maksymalnie 6 000 Euro
  • okres realizacji do 6 miesięcy - łącznie ze złożeniem merytorycznego i finansowego raportu końcowego
  • termin naboru 01.12.2016r

 Więcej informacji kliknij tutaj

STANDARDOWE GRANTY 

  • od 6001 Euro – do ok.13000 Euro
  • okres realizacji do 12 miesięcy (dofinansowania z funduszu) - łącznie ze złożeniem merytorycznego i finansowego raportu końcowego wraz z raportem z audytu, który jest obowiązkowy w grantach standardowych
  • termin naboru 01.12.2016r

 Więcej informacji kliknij tutaj

 Wsparcia z Funduszu może wynosić 100% ogólnych kosztów projektu. Zalecane jest jednak znalezienie dodatkowych źródeł wsparcia:

  • finansowych od wnioskodawcy lub partnerów,
  • wkładów niefinansowych lub rzeczowych (praca własna, pomieszczenia)


Informacje o wszystkich programach znajdują się pod adresem: http://visegradfund.org/home/