Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

ERC

erc.jpg

 


KONKURSY ERC

Cel konkursów ERC

Celem Grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) jest wspieranie nowatorskich projektów badawczych, które będą przekraczały obecny stan wiedzy. Wysoko oceniane są projekty interdscyplinarne. Tematykę i zakres badań naukowcu określają sami.

Charakterystyka konkursu

Wniosek o Grant ERC składa Principal Investigator (czyli Główny Badacz).Badacz może pracować samodzielnie bądź stworzyć zespół badawczy,którego członkowie mogą pochodzić z dowolnego kraju Projekty wykonywane są w wybranej instytucji goszczącej, z siedzibą w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych z PR Horyzont 2020. Dla uczonych pracujących w tych krajach instytucją goszczącą może być instytucja macierzysta. Projekty badawcze mogą trwać maksymalnie 5 lat, a z uzyskanego dofinansowania można pokryć koszty takie jak: wynagrodzenia dla badacza i zespołu, zakup aparatury, zakup odczynników i materiałów niezbędnych do wykonania badań. Można również pokrywać koszty podwykonawstwa oraz opłaty konferencyjne i koszty podróży służbowych.

Sposób składania wniosków

Wniosek o Grant ERC składa się on-line, poprzez Participant Portal pod adresem kliknij adres portalu

Szczegóły i warunki konkursu zawarte są w Programie Pracy na 2018  kliknij tutaj

Przy ocenie wniosku o Grant ERC brane są pod uwagę przede wszystkim dwa elementy:

  • dorobek głównego badacza,
  • naukowa i innowacyjna wartość pomysłu.

Typy konkursów

ERC Starting Grants (StG) – KONKURS OTWARTY przeznaczony dla początkujących naukowców, którzy są od 2 do 7 lat po uzyskaniu tytułu doktora. Maksymalna kwota dofinansowania w tym grancie to 1,5 mln euro.

ERC Consolidator Grants (CoG) konkurs skierowany do naukowców u progu samodzielności badawczej (tj. od 7 do 12 lat po uzyskaniu tytułu doktora). Na tym etapie wymagane jest, aby naukowiec posiadał kilka publikacji bez udziału promotora oraz miał w swoim dorobku kilka wystąpień na międzynarodowych konferencjach. Maksymalna kwota dofinansowania do 2 mln euro.

ERC Advanced Grants (AdG)– propozycja dla doświadczonych naukowców, którzy mają udokumentowany dorobek naukowy z ostatnich 10 lat, w tym wskazane jest posiadanie :

  • co najmniej 10 publikacji jako senior author w międzynarodowych czasopismach naukowych i/lub 3 monografie, z któych jedna została przetłumaczona na inny język

albo posiadanie:

  • 5 patentów,
  • 10 prezentacji na konferencjach międzynarodowych,
  • 3 wypraw badawczych prowadzonych przez naukowca,

Maksymalna kwota dofinansowania do 2, 5 mln euro.

Harmonogram naborów wniosków o Granty ERC

Konkurs Termin otwarcia naboru wniosków Ostateczny termin złożenia wniosku
ERC Starting Grants 03.08.2017 r. 17.10.2017 r.
ERC Consolidator Grants 24.10.2017 r. 15.02.2018 r.
ERC Advanced Grants 17.05.2018 r. 30.08.2018 r.

Więcej informacji

Osoby zainteresowane uzyskaniem grantu ERC zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony European Research Council. http://erc.europa.eu


Grant ERC – dla nas czy nie dla nas

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje dzień informacyjny dla naukowców zainteresowanych grantami ERC, zwłaszcza ERC Starting Grant (termin składania wniosków – 18.10.2016) i ERC Consolidator Grant (termin składania wniosków – 9.02.2017).

Spotkanie odbędzie się 30.09.2016 w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie (ul. Pasteura 3) w godz. 10.00 – 14:00.

Prezentacje i dyskusje poświęcone będą:

szczegółom procedury oceny wniosków,

działaniom i programom wspomagającym przygotowanie i realizację projektów,

omówieniu realizowanych i zakończonych projektów.

Informacja o programie i rejestracja  tutaj


ERC Starting Grant

Informacja o konkursie

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) otworzyła konkurs na granty dla młodych naukowców:  ERC STARTING GRANT: ERC-2017-STG. 

O granty mogą starać się naukowcy od 2 do 7 lat po doktoracie, pochodzący z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Tematykę projektu określają wnioskodawcy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

Budżet konkursu wynosi 605 mln euro, co pozwoli na sfinansowanie ponad 400 projektów. Maksymalne finansowanie grantu to 1,5 mln euro na 5 lat.

Termin składania wniosków upływa 18 października 2016 r.

Zainteresowane osoby zapraszamy na indywidualne, bezpłatne konsultacje. Zgłoszenia prosimy kierować pod adres Wieslaw.Studencki@kpk.gov.pl.

Zapraszamy także na spotkanie informacyjne 30 września. Rejestracja otwarta będzie pod koniec sierpnia.

Na stronie Participant Portal dostępny jest Program pracy 2017 z kalendarzem wszystkich konkursów. Przewodnik dla wnioskodawców oraz Submission Service dostępne będą w najbliższych dniach.