Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Studia i Monografie AWF we Wrocławiu

STUDIA I MONOGRAFIE AWF WE WROCŁAWIU (ISSN 0239-6009)

 • Piotr Zarzycki (red.)
  Aktywność fizyczna w górach w ujęciu interdyscyplinarnym
  Studia i Monografie 141 (2021)
  ISBN 978-83-64354-69-4
  otwarty dostęp
 • Katarzyna Kisiel-Sajewicz (red.)
  Metody diagnostyczne wykorzystywane w programowaniu fizjoterapii
  Studia i Monografie 140 (2021)
  ISBN 978-83-64354-68-7
  dostępna w IBUK
  spis treści i przedmowa
 • Małgorzata Sobra (red.)
  Hipokinezja – efekt pandemii COVID-19
  Studia i Monografie 139 (2021)
  ISBN 978-83-64354-67-0
  dostępna w IBUK
  spis treści i przedmowa
 • Aleksandra Stachoń
  Otłuszczenie ciała i dystrybucja tłuszczu podskórnego jako wyznacznik poziomu sportowego zawodniczek i zawodników zespołowych gier sportowych
  Studia i Monografie 138 (2020)
  ISBN 978-83-64354-52-6
  otwarty dostęp
 • Aneta Stosik
  Współpraca w rywalizacji trenerów i instruktorów na rynku usług sportowo-rekreacyjnych
  Studia i Monografie 137 (2020)
  ISBN 978-83-64354-51-9
  otwarty dostęp
 • Robert Dobrowolski
  Ciało w estetyce nieświadomości
  Studia i Monografie 136 (2020)
  ISBN 978-83-64354-48-9
  cena: 90 zł + VAT
  otwarty dostęp
 • Małgorzata M. Bogdan
  Retoryka w turystyce. Perswazyjność wystąpień przewodników turystycznych
  Studia i Monografie 135 (2019)
  ISBN 978-83-64354-47-2
  cena: 20 zł + VAT
  spis treści i wprowadzenie
 • Piotr Cych
  Wybrane elementy stylu życia młodych sportowców z Dolnego Śląska
  Studia i Monografie 134 (2019)
  ISBN 978-83-64354-44-1
  cena: 15 zł + VAT
  spis treści i wprowadzenie
 • Aleksandra Leśniewska
  Trener personalny na rynku usług fitness
  Studia i Monografie 133 (2019)
  ISBN 978-83-64354-38-0
  dostępna w IBUK
  spis treści i wprowadzenie
 • Rafał Hebisz
  Kształtowanie i ocena wydolności fizycznej kolarzy górskich za pomocą treningów o różnej intensywności
  Studia i Monografie 132 (2019)
  ISBN 978-83-64354-42-7
  cena: 15 zł + VAT
  dostępna także w IBUK
  spis treści
 • Agnieszka Surynt
  Wrocławski program „Trener Osiedlowy” – ewaluacja wyników z lat 2003–2014
  Studia i Monografie 131 (2019)
  ISBN 978-83-64354-40-3
  cena: 20 zł + VAT
  dostępna także w IBUK
  spis treści i wprowadzenie
 • Jolanta Barbara Jabłonkowska, Karolina Molendzka
  Kim jest backpacker? Rozważania teoretyczne i koncepcyjne
  Studia i Monografie 130 (2018)
  ISBN 978-83-64354-36-6
  cena: 48 zł + VAT
  otwarty dostęp
 • Ryszard Jasiński
  Znaczenie czynności mięśni w odpływie żylnym z kończyny górnej
  Studia i Monografie 129 (2018)

  ISBN 978-83-64354-33-5
  cena: 35 zł + VAT
 • Artur Struzik
  Sztywność kończyn dolnych człowieka przejawiana podczas skoków pionowych na maksymalną i zadaną wysokość
  Studia i Monografie 128 (2018)
  ISBN 978-83-64354-32-8
  cena: 15 zł + VAT
  spis treści
 • Sławomir Winiarski
  Wskaźnik jakości ruchu w ocenie chodu osób o różnym poziomie sprawności ruchowej
  Studia i Monografie 127 (2018)
  ISBN 978-83-64354-31-1
  cena: 15 zł + VAT
  dostępna także w IBUK
 • Anna Romanowska-Tołłoczko
  Kompetencje psychospołeczne studentów – kandydatów na nauczycieli wychowania fizycznego
  Studia i Monografie 126 (2018)
  ISBN 978-83-64354-27-4
  dostępna w IBUK
 • Jolanta Barbara Jabłonkowska
  Backpackerzy polscy a zagraniczni. Wieloaspektowe studium porównawcze
  Studia i Monografie 125 (2018)
  ISBN 978-83-64354-27-4
  dostępna w IBUK
 • Agnieszka Chwałczyńska
  Wskaźnik tłuszczowo-beztłuszczowy zależny od wieku jako nowe narzędzie oceny masy ciała
  Studia i Monografie 124 (2017) 
  ISBN 978-83-64354-22-9
  otwarty dostęp AZON
 • Bartosz Bolach
  Sprawność fizyczna i postawa ciała uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 9–15 lat z uwzględnieniem aspektów socjodemograficznych na przykładzie wybranych placówek szkolno-wychowawczych w Polsce i w Czechach
  Studia i Monografie 123 (2017) 
  ISBN 978-83-64354-18-2
  otwarty dostęp AZON
 • Agnieszka Jastrzębska
  Zależność reakcji fizjologicznej od rytmu i obciążenia w pracy na cykloergometrze u osób nietrenujących
  Studia i Monografie 122 (2016)
  ISBN 978-83-64354-10-6
  dostępna w IBUK
 • Władysław Machnacz
  Dostosowanie motoryczne w działaniach specyficznych dla gier sportowych i jego uwarunkowania
  Studia i Monografie 121 (2016)
  ISBN 978-83-64354-07-6
  cena: 10 zł + VAT
  otwarty dostęp
 • Piotr Zarzycki (red.)
  Wybrane aspekty górskiej aktywności ruchowej w Polsce i na świecie
  Studia i Monografie 120 (2014)
  ISBN 978-83-64354-02-1
  otwarty dostęp DBC
 • Piotr Zarzycki, Jacek Grobelny (red.)
  Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i świata
  Studia i Monografie 118 (2013)
  ISBN 978-83-89156-42-6
  otwarty dostęp DBC
 • Mariusz Sołtysik
  Uwarunkowania i modele międzysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich gminach Legnicy i Wrocławia
  Studia i Monografie 116 (2013)
  ISBN 978-83-89156-38-9
  otwarty dostęp DBC
 • Jan Kosendiak
  Projektowanie systemów treningowych
  Studia i Monografie 115 (2013)
  ISBN 978-83-89156-37-2
  dostępna w IBUK
 • Jerzy Kosiewicz, Tomasz Michaluk, Krzysztof Pezdek (red.)
  Nauki społeczne wobec sportu i kultury fizycznej
  Studia i Monografie 114 (2013)
  ISBN 978-83-89156-35-8
  otwarty dostęp DBC
 • Jarosław Domaradzki
  Środowiskowe uwarunkowania krótkookresowych przemian morfologicznych i funkcjonalnych 10–15-letniej młodzieży polkowickiej
  Studia i Monografie 110 (2013)
  ISBN 978-83-89156-30-3
  otwarty dostęp AZON
 • Jadwiga Pietraszewska
  Zmienność rozwojowa struktury morfologicznej jako wyznacznik możliwości funkcjonalnych dzieci i młodzieży w wieku 7–14 lat
  Studia i Monografie 103 (2011)
  ISBN 978-83-89156-17-4
  otwarty dostęp DBC
 • Tomasz Michaluk
  Semiotyczne i pragmatyczne zagadnienia teorii sportu
  Studia i Monografie 102 (2011)
  ISBN 978-83-89156-12-9
  otwarty dostęp DBC
 • Rafał Szubert
  Kultura fizyczna w przemianach wsi polskiej w latach 1944–1956
  Studia i Monografie 100 (2010)
  ISBN 978-83-89156-05-1
  otwarty dostęp DBC
 • Felicja Lwow
  Wpływ standaryzowanego wysiłku fizycznego na stres oksydacyjny w aspekcie fenotypu otyłości i polimorfizmu genu receptora beta3-adrenergicznego u kobiet
  Studia i Monografie 99 (2010)
  ISBN 978-83-89156-02-0
  otwarty dostęp DBC
 • Małgorzata Sobera
  Charakterystyka procesu utrzymywania równowagi ciała
  Studia i Monografie 97 (2010)
  ISBN 978-83-89156-00-6
  otwarty dostęp DBC
 • Małgorzata Mraz
  Ocena stabilności posturalnej osób ze stwardnieniem rozsianym
  Studia i Monografie 96 (2009) 
  ISBN 978-83-89156-96-9
  otwarty dostęp DBC
 • Bożena Ostrowska
  Charakterystyka stabilności postawy ciała kobiet z osteopenią i osteoporozą
  Studia i Monografie 95 (2009)
  ISBN 978-83-89156-94-5
  otwarty dostęp DBC
 • Tadeusz Rzepa
  Aktywność ruchowa z piłką a edukacja do kultury fizycznej w aspekcie wartości humanistycznych i poznawczych
  Studia i Monografie 94 (2009)
  ISBN 978-83-89156-90-7
  otwarty dostęp DBC
 • Andrzej Rokita
  Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi „edubal” w kształceniu zintegrowanym a sprawność fizyczna oraz umiejętności czytania i pisania uczniów
  Studia i Monografie 93 (2008)
  ISBN 978-83-89156-87-7
  otwarty dostęp DBC
 • Ryszard Panfil
  Efektywny coaching zespołów zadaniowych (na przykładzie zespołów sportowych)
  Studia i Monografie 92 (2008)
  ISBN 978-83-89156-49-0
  otwarty dostęp DBC
 • Tadeusz Stefaniak
  Dokładność odtwarzania zadanej siły przez zawodników sportów walki
  Studia i Monografie 90 (2008)
  ISBN 978-83-89156-79-2
  otwarty dostęp DBC
 • Edward Superlak
  Dyspozycje osobnicze a umiejętności działania w grze zespołowej (na przykładzie gry w piłkę siatkową)
  Studia i Monografie 89 (2008) 
  ISBN 978-83-89156-77-8
  otwarty dostęp DBC
 • Tadeusz Koszczyc (red.)
  Piłkie dukacyjne „edubal” w kształceniu zintegrowanym. Raport z badań
  Studia i Monografie 88 (2007) 
  ISBN 978-83-89156-75-4
  otwarty dostęp AZON
 • Adam Siemieński
  Odwrotne zadanie optymalizacji dla współdziałających mięśni szkieletowych
  Studia i Monografie 87 (2007)
  ISBN 978-83-89156-71-6
  otwarty dostęp DBC
 • Halina Guła-Kubiszewska
  Efekty dydaktyczne samoregulowanego uczenia się motorycznego
  Studia i Monografie 86 (2007)
  ISBN 978-83-89156-66-2
  otwarty dostęp DBC
 • Tadeusz Rzepa
  Humanistyczne i poznawcze wartości aktywności z piłką w wychowaniu fizycznym
  Studia i Monografie 83 (2006)
  ISBN 83-89156-51-2
  otwarty dostęp DBC
 • Ryszard Panfil
  Prakseologia gier sportowych
  Studia i Monografie 82 (2006)
  ISBN 83-89156-49-0
  otwarty dostęp DBC
 • Tadeusz Bober, Krystyna Kobel-Buys (red.)
  Mózgowe porażenie dziecięce. Z doświadczeń trzyletniego programu rehabilitacyjnego
  Studia i Monografie 81 (2006)
  ISBN 83-89156-46-6
  dostępna w IBUK
 • Jerzy Zawadzki
  Strategia napędu mięśniowego w intensywnych ruchach cyklicznych przedramienia
  Studia i Monografie 78 (2005)
  ISBN 83-89156-38-5
  otwarty dostęp DBC
 • Anna Skrzek
  Trening zdrowotny a procesy inwolucyjne narządu ruchu u kobiet
  Studia i Monografie 77 (2005)
  ISBN 83-89156-35-0
  otwarty dostęp DBC
 • Wojciech Wiesner
  Komunikacja dydaktyczna na lekcjach wychowania fizycznego a poziom autorytaryzmu nauczycieli
  Studia i Monografie 76 (2005)
  ISBN 83-89156-34-2
  otwarty dostęp DBC
 • Gabriel Łasiński
  Sprawność zarządzania organizacją sportową
  Studia i Monografie 70 (2003)
  ISBN 83-89156-09-1
  otwarty dostęp AZON
 • Lesław Kulmatycki
  Promocja zdrowia w kulturze fizycznej. Kryteria dobrej praktyki
  Studia i Monografie 68 (2003) 
  ISBN 83-89156-06-7
  otwarty dostęp AZON
 • Michał Kuczyński
  Model lepko-sprężysty w badaniach stabilności postawy człowieka/The viscoelastic model of quiet standing
  Studia i Monografie 65 (2003)
  ISBN 83-87389-98-6
  otwarty dostęp AZON
 • Jadwiga Pietraszewska
  Zróżnicowanie morfologiczne zawodników różnych dyscyplin sportowych
  Studia i Monografie 54 (1998)
  ISBN 83-87389-16-1
  otwarty dostęp AZON
 • Lesław Kulmatycki
  Trening reelaksacyjny jogi i jego recepcja
  Studia i Monografie 53 (1997)
  ISBN 83-89389-11-0
  otwarty dostęp AZON