Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Władze UTW - AWF we Wrocławiu

Uniwersytet Trzeciego Wieku w  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną Uczelni podlegającą bezpośrednio Rektorowi AWF we Wrocławiu

 • Dr Marta Koszczyc - Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku AWF we Wrocławiu
 • Dr Regina Kumala - Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku – AWF we Wrocławiu.

Rada Naukowo - Programowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku – AWF we  Wrocławiu

 • Prof. dr hab. Andrzej Pawłucki
 • Dr hab. Małgorzata Mraz prof. AWF Wrocław
 • Dr hab. Tadeusz Stefaniak prof. AWF Wrocław
 • Dr hab. Jarosław Domaradzki prof. AWF Wrocław
 • Doc. dr Grażyna Dąbrowska
 • Dr Marta Koszczyc
 • Dr Małgorzata Krzak
 • Dr Walentyna Wnuk
 • Przedstawiciel Samorządu Studentów UTW