Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

O nas

Witamy na oficjalnej stronie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Senat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w dniu 25.02.2010 podjął uchwałę o powołaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku – AWF we Wrocławiu. Powołanie UTW - AWF we Wrocławiu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym związanym z fenomenem edukacji dorosłych XXI wieku, wpisując się w strategię humanistycznej służby wobec osób późnej dorosłości.
W związku z otwierającą się perspektywą życia długowiecznego w UTW - AWF we Wrocławiu podjęliśmy działania związane z animacją kulturową seniorów w sferze artystycznej, rekreacyjnej, zabawowej, prozdrowotnej, rekreacyjno – turystycznej i sportowej. Dopełnieniem zajęć z szeroko pojętej aktywności fizycznej są wykłady i seminaria z zakresu filozofii, pedagogiki, gerontologii oraz nauk przyrodniczych.


Uczestnictwo Studenta – Seniora w zajęciach Naszego Uniwersytetu sprawi, że otaczająca rzeczywistość kulturowa będzie przez Niego lepiej rozumiana, a podnoszenie potencjału zdrowotnego zapewni Mu siły witalne i godne starzenie się.

(Pawłucki A., Koszczyc M.)
 
utw_awf_logo.jpg
 
 
 
 

UTW – AWF we Wrocławiu jest członkiem 
Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu.
Federacja została powołana  w 2014 r. w celu stworzenia platformy do współpracy między organizacjami działającymi na rzecz osób starszych.

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
ul. Dawida 1/3 
50-527 Wrocław
e-mail: federacjautw@gmail.com

futw_logo_biale_v.3.0.jpg