Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Kontakt - Sekretariat UTW

utw_awf_logo.jpgSekretariat UTW - AWF we Wrocławiu
ul. Witelona 25a, pok. 83
51-617 Wrocław
Tel. 71 347 3193
e-mail: utw@awf.wroc.pl

mgr Iwona Bartoszewicz - Sekretariat
godz. 8.30-12.30 (od poniedziałku do piątku)

nr konta: 77 1240 3464 1111 0010 6320 9674 (w tytule UTW 8113)


Kierownik UTW - AWF we Wrocławiu
dr Regina Kumala 
e-mail: regina.kumala@awf.wroc.pl

Konsultacje Kierownika UTW - AWF 

ul. Witelona 25a 

Redakcja  "Życia Akademickiego"
Redaktor Naczelna: Ligia Poniatowska, tel. 602 695 221
e-mail: zycie@awf.wroc.pl