Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Otwarta, przejrzysta i merytoryczna rekrutacja naukowców - OTM-R

Rekrutacja pracowników naukowych

Raport grupy roboczej grupy kierowniczej zarządzania zasobami ludzkimi w europejskiem obszarze badawczym dotyczacy Otwartej, Przejrzystej i Mertytorycznej Rekrutacji Naukowców OTM-R

Etapy aplikowania

  • Szablon ogłoszenia
  • Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko profesora w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  • Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko adiunkta, asystenta w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Etap oceny

  • Dobre praktyki przy rekrutacji

Etap wyboru

  • Formularz informacji zwrotnej
  • Przewodnik dla nowo zatrudnionych