Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Cenniki wynajmu obiektów i opłat za wjazd na teren kompleksu Stadionu Olimpijskiego

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

CENNIK
wynajmu obiektów sportowych i dydaktycznych
Obowiązuje od 2.04.2022 r.

Cennik wynajmu obiektów sportowych i dydaktycznych

Uwaga:

 1. Cennik obowiązuje od 02.04.2022 r.
 2. Pod pojęciem „1 dzień” rozumie się okres czasu obejmujący 12 - 24 następujących po sobie godzin.
 3. W cenę całego dnia lub większej ilości dni następujących po sobie nie jest wliczone sprzątanie obiektu podczas wydarzeń oraz usługi dodatkowe, które będą wyceniane indywidualnie.
 4. W innych przypadkach wynajmu nieokreślonych w cenniku, ceny ustalane są w drodze wyceny indywidualnej.
 5. Przy wynajmie obiektów i sal dydaktycznych na godziny, jeśli kontrahent podpisze umowę/zlecenie na więcej niż 10 godzin (nie następujących po sobie) istnieje możliwość negocjacji cen.
 6. Przy wynajmie w jednym czasie kilku obiektów/terenów oraz na czas dłuższy niż jeden dzień wycena indywidualna w zależności od charakteru imprezy.
 7. Przy wynajmie obowiązuje podatek VAT zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług.

Cennik opłat za wjazd na teren kompleksu Stadionu Olimpijskiego
(obowiązuje od 01.04.2022 roku do odwołania)

I. Cennik jednostkowy
Lp. Rodzaj pojazdu Kwota
1. Auta osobowe (do 9 osób) 5 zł
2. Motocykle 2 zł
3. Pojazdy do 3.5 t. 6 zł
4. Pojazdy pow. 3.5 t. 20 zł
5. Autobusy 20 zł
6. Opłata parkingowa 10 zł
6. Bilet ulgowy za jednorazowy wjazd - dotyczy pacjentów Creatora z kartą rabatową i osób posiadających legitymacje członkowskie KS AZS od 03.04.2017r 3 zł
II. Abonamenty i Przepustki:
Lp. Abonament miesięczny Kwota
1. Auta osobowe 100 zł
2. Auta osobowe (podmioty pozostające w stosunku prawnym z Uczelnią) 40 zł
3. Busy (pojazdy do 9 osób) 120 zł
4. Autobusy (pojazdy powyżej 9 osób) 150 zł
5.

Abonament specjalny

 • dla pacjentów przychodni posiadających skierowanie na zabiegi do 14 dni
 • dla członków klubu KS AZS-AWF Wrocław posiadających legitymacje klubowe
 • trenerów prowadzących treningi na terenach AWF we Wrocławiu,
 • pracowników firm współpracujących z AWF we Wrocławiu.
30 zł
6. Abonament dla mieszkańców domów studenckich, nie będących studentami AWF we Wrocławiu 20 zł
Lp. Przepustki Kwota
1. Wystawienie przepustki dla pracowników, studentów i firm (z wyłączeniem MCS oraz podmiotów mających swoją siedzibę i pracujących w koronie Stadionu Olimpijskiego oraz przepustek abonamentowych) opłata jednorazowa 10 zł
2. Wystawienie duplikatu przepustki opłata jednorazowa 30 zł
III. Bezpłatnie:
Lp. Podmioty
1. Pojazdy pracowników i studentów oraz pojazdy służbowe AWF we Wrocławiu ( za okazaniem aktualnej przepustki)
2. Pojazdy osób stale współpracujących z Uczelnią (VIP) oraz osób wjeżdżających na badania naukowe prowadzone przez AWF we Wrocławiu (po wcześniejszym uzyskaniu zgody – mail: dzial.ag@awf.wroc.pl)
3. Pojazdy pracowników MCS oraz podmiotów mających swoją siedzibę i pracujących w koronie Stadionu Olimpijskiego ( za okazaniem aktualnej przepustki)
4. Pojazdy uprzywilejowane oraz służb technicznych (wywożące nieczystości, wod.-kan., energetyka, poczta, kurierzy, dostawcy dowożący towar do podmiotów prowadzących działalność na terenie kompleksu Stadionu Olimpijskiego, przedstawiciele służb kontrolnych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.
5. Oznakowane taksówki w trakcie wykonywania usługi transportu.
6. Pojazdy wjeżdżające na camping (posiadający kartę wjazdu).

Uwaga:

Od osób lub firm nie posiadających ważnej przepustki będzie pobierana opłata zgodnie z cennikiem.

 1. Po dokonaniu opłaty, okres pobytu na terenie kompleksu Stadionu Olimpijskiego może trwać maksymalnie do godz. 24.00. Pozostawienie pojazdu po tym czasie wiąże się z naliczeniem opłaty wg. cennika.
 2. Faktury wystawiane są w Dziale Eksploatacji i Wynajmu Obiektów w terminach zgodnych z ustawą o podatku VAT i na podstawie paragonu zawierającego NIP nabywającego bilet.

Paragon należy umieścić w widocznym miejscu za szybą pojazdu!