Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Skład Komisji Zakładowej

Zakładowa Organizacja Związkowa
NSZZ „Solidarność”
przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Skład Komisji Zakładowej
na lata 2017-2020

 1. Przewodniczący : dr hab. Kazimierz Witkowski, prof. AWF   Wrocław
  tel.: 600 081 781, e-mail:  kazimierz.witkowski@awf.wroc.pl
 2. Z-ca Przewodniczącego: dr hab. Wojciech Ciesliński, prof. AWF Wrocław
  tel.: 888 434 877 e-mail:  wojciech.cieslinski@awf.wroc.pl
 3. Sekretarz: Małgorzata Mazur-Brzyska
  tel.: 71 347 3261 e-mail:  malgorzata.mazur-brzyska@awf.wroc.pl
 4. Skarbnik: dr Jarosław Nosal
  tel.: 603 955 205 e-mail:  j_nosal@autograf.pl
 5. Członek: mgr Wojciech Bigiel
  tel.: 607327407 e-mail:  wojciech.bigiel@wp.pl

Skład Komisji Rewizyjnej

 1. Przewodniczący :  dr Jerzy Piechura, tel.: 609 737 434, e-mail:  jerzy.piechura@awf.wroc.pl
 2. Z-ca Przewodniczącego: Adam Stępień, tel.: 600 081 778, e-mail:  adam.stepien@awf.wroc.pl
 3. Członek: Wiesław Stonoga, tel.: 609 109 765, e-mail:  wieslaw.stonoga@awf.wroc.pl