Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Aktualnosci

Porozumienie w sprawie wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2022 r.

Porozumienie w sprawie przekazania środków na podwyżki dla wyróżniających się Nauczycieli Akademickich oraz kluczowych pracowników Administracji i Obsługi

Porozumienie w sprawie zmiany wysokości rocznego pensum Nauczycieli Akademickich

 

Opinia do dokumentu "Założenia budżetu na lata 2022-2023" AWF we Wrocławiu

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidamość" przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, wyraża pozytywną opinię w zakresie Dodstawowvch założeń budżetowych AWF Wrocław na lata 2022-2025 Kierunkowe zmiany zaproponowane przez władze Uczelni w obszarze optymalizacji zatrudnienia pracowników administracyjnych, zasad zatrudniania emerytowanych pracowników AWF, proponowanych zmian w wymiarze pensum w założeniach długoterminowych przyniosą pozytywne rezultaty. Po szczegółowej analizie proponowanej zmiany w zakresie czasu pracy nauczycieli akademickich (wymiaru pensum) zwracamy uwagę, iż należy dążyć do równomiernego obciążenia dydaktycznego grupy dydaktycznej względem grupy naukowobadawczej.

Przedstawione propozycje podwyższenia pensum godzinowego dla pracowników dydaktycznych, oraz badawczo -dydaktycznych powinny być przedmiotem szerszej konsutacji pracowników Uczelni i być kompatybilne z regulacją wynagradzania pracowników wyróżniających się w pracy na rzecz Uczelni.

Do pobrania:

Komijsja Zakładowa NSZZ "Solidarnośc"

Spotkanie w sprawie podwyższenia pensum godzinowego i regulacji płac

W dniu 1.06.2022 w Pawilonie Dydaktycznym P-1, sala 103 o godzinie 10:00 odbędzie się zebranie  Komisji Zakładowej "Solidarność" dla wszystkich pracowników w sprawie podwyższenia pensum godzinowego i regulacji płac.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący 
dr hab. Kazimierz Witkowski, prof. AWF Wrocław

Pismo Przewodniczącego NSZZ Solidarność AWF do JM Rektora w sprawie sytuacji finansowej pracowników

Porozumienie w sprawie odpisu na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych

Problem z wypłatą zapomogi świątecznej ze środków Związku

Stanowisko NSZZ Solidarność AWF Wrocław dt. zmian w Statucie Uczelni

Załączniki:

Stanowisko przewodniczącego NSZZ Solidarność AWF Wrocław w sprawie decyzji Komisji ds. Wykorzystania Bazy Lokalowej

dotyczy: wyrażenia opinii w sprawie decyzji decyzji Komisji ds. Wykorzystania Bazy Lokalowej z  dnia 2.07.2020 r.

Porozumienie

Dotyczy: podziału subwencji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzęń dla pracowników Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocłwiu w 2019 r.

Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 26.03.2019 r.

Dotyczy: podziału dodatkowej subwencji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzń dla pracowników Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w 2019 r.

Pismo

Odpowiedź Rektora w sprawie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich.

Pismo do władz Uczelni

Treść pisma do Rektora AWF Wrocław w sprawie przedstawienia stanowiska Władz Uczelni w kwestii unormowania zasad naliczania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich obejmujący okres od 1.01.2018 r.

Wybór Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

Komisja Zakładowa „Solidarność” działająca przy AWF we Wrocławiu informuje, że Społecznym Inspektorem Pracy w wyniku przeprowadzonych wyborów  w dniu  25.04.2019 r.  została pani Małgorzata Mazur-Brzyska - tel. kontaktowy: +48 71 347-3261

Propozycja nowelizacji arkusza oceny nauczyciela akademickiego

Działania Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność AWF Wrocław w sprawie nowelizacji arkusza oceny nauczyciela akademickiego AWF Wrocław.

  1. Pismo do Rektora
  2. Pismo do Rektora - nowelizacja arkusza oceny 2019-2020
  3. Propozycja nowelizacji arkusza oceny