Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Tablica pamiątkowa - prof. Zdzisław Zagrobelny

Pawilon P-4, ul. A. Mickiewicza 96


Prof. Zdzisław Zagrobelny (ur. Mikaszewicze 1932; zm. Wrocław 2011)

 

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1963, doktora habilitowanego w 1971, stanowisko profesora nadzwyczajnego w 1982, a tytuł profesora zwyczajnego w 1990 r.

Pracę zawodową rozpoczął w Akademii Medycznej we Wrocławiu, w której pracował w latach 1954–1973: najpierw w Zakładzie Anatomii Opisowej, a następnie w I Klinice Chirurgii pod kier. prof. Kazimierza Czyżewskiego i w Zakładzie Anestezjologii.

W 1973 r. przeniósł się do  Ośrodka Kardiologicznego Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, a następnie podjął pracę w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Od 1976 do 2003 r. związany  z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W latach 1984–1990 i 1996–2002 dwukrotnie pełnił funkcję rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W tym czasie doprowadził do uzyskania pełnych praw akademickich (nadawania stopnia doktora habilitowanego) przez Wydział Wychowania Fizycznego i praw do nadawania stopnia naukowego doktora przez Wydział Fizjoterapii.

Był inicjatorem i twórcą polskiej szkoły krioterapii. Wpisał się także na stałe do historii polskiej i światowej rehabilitacji jako jeden z pomysłodawców wykorzystania temperatur kriogenicznych w fizjoterapii.

Wyrazem uznania środowiska fizjoterapeutycznego dla profesora był wybór do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, w której był reprezentantem nauk o kulturze fizycznej w latach 1994–1996.

Jego zasługi zarówno dla nauki oraz rozwoju polskiej i światowej rehabilitacji , jak i AWF we Wrocławiu są wyjątkowe. Był pionierem wielu kierunków badań naukowych oraz rozwiązań praktycznych i organizacyjnych w rehabilitacji, stając się wzorem do naśladowania dla następnych pokoleń.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał 11 nagród ministerialnych rożnych resortów, a w 1999 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 2007 r. został wyróżniony Laurem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.