Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Tablica pamiątkowa - prof. Zbigniew Skrocki

Budynek przy ul. Witelona 25 (Rektorat)


Prof. Zbigniew Skrocki (ur. Kraków 1908; zm. Wrocław 1972, pochowany w Krakowie)

 

W 1929 r. ukończył Państwowy Instytut Wychowania Fizycznego w Warszawie, a w 1946 Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1945 r. przeniósł się z Krakowa do Wrocławia i tu rozwinął ożywioną działalność na polu kultury fizycznej, stając się jednym z pionierów i najbardziej zasłużonych ludzi dla rozwoju wychowania fizycznego i sportu na Dolnym Śląsku. W 1946 r. podjął trud zorganizowania Studium Wychowania Fizycznego na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, przekształconej w 1950 r. w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego.

Pracę doktorską obronił w Instytucie Naukowym Kultury Fizycznej w Warszawie w 1959 r., w r.1962 habilitował się z antropologii na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1972 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk wychowania fizycznego.

Pracę naukowo-dydaktyczną w charakterze adiunkta rozpoczął w 1946 r. Do 1950 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora SWF. W latach 1951–1956 pracował poza uczelnią, wrócił w 1957 r. i do 1958 pracował na stanowisku adiunkta oraz kierownika Zakładu Metodyki  i  Dydaktyki Wychowania Fizycznego. W 1958 r. został mianowany zastępcą profesora i powierzono mu funkcję prodziekana, ktorą8pełnił do 1960 r. W 1963 r. został mianowany docentem etatowym i kierownikiem Katedry Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego.  W latach 1966–1970 pełnił funkcję dziekana, a od 1971 do 1972 r. był dyrektorem Instytutu Szkolnego Wychowania Fizycznego.

Otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, Brązowym i Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, Odznakę XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska, Odznakę XV-lecia „Za zasługi w kulturze fizycznej”, Odznakę XX-lecia kultury fizycznej i turystyki Dolnego Śląska, Złotą Odznakę Wrocławskiego Okręgowego Związku Lekkoatletycznego, Honorową Srebrną Odznakę Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Odznakę Budowniczego Wrocławia, Honorową Odznakę Związku Studentów Polskich, Złotą Odznakę „Zasłużony dla Dolnego Śląska”.