Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Tablica pamiątkowa - prof. Tadeusz Skolimowski

Pawilon P4, ul. A. Mickiewicza 96, sala 2/4


Prof. Tadeusz Skolimowski (ur. Lidzbark 1938; zm. Wrocław 2019)

Stopnie i tytuły naukowe: absolwent WSWF we Wrocławiu – 1964 (mgr wf, specjalizacja rehabilitacji ruchowej); dr n.k.f. (Wydz. WF AWF we Wrocławiu) – 1973; dr hab. n. k.f. – 1992; prof. zw. – 2000. Funkcje pełnione w WSWF i AWF we Wrocławiu w latach 1968–2019: kierownik Zakładu Teorii i Metodyki Kinezyterapii 1977,  Katedry Kinezyterapii 1999, Dziekan Wydziału Fizjoterapii 1999-2005, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 2005-2008. Praca w innych jednostkach: Klinika Ortopedyczna AM we Wrocławiu 1964-1975; Specjalistyczny Rehabilitacyjny ZOZ we Wrocławiu od 1977 (kierownik Działu Fizjoterapii).

Realizowane kierunki badawcze: metody pomiarowe parametrów czynnościowych narządu ruchu, diagnostyka i terapia w zaburzeniach statyki ciała, skuteczność fizjoterapii w leczeniu chorób narządu ruchu. Aktywność społeczna: redaktor kwartalnika „Fizjoterapia”, członek ZG oraz Oddziału Wrocławskiego PTF, Prezes Oddziału Wrocławskiego PTNKF, Specjalista Wojewódzki ds. Fizjoterapii, członek Sekcji WF Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 1994, Komisji Inżynierii Rehabilitacyjnej Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej PAN 2000.

Nagrodzony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1985), 2-krotnie nagrodą Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, Laurem AWF we Wrocławiu (2012).

Był wychowawcą wielu pokoleń fizjoterapeutów stanowiąc niekwestionowany autorytet. Opracował podstawy teoretyczne i praktyczne metod badania narządu ruchu i techniki wykonywania ćwiczeń leczniczych, opublikowane w kolejnych edycjach podręczników o zasięgu krajowym, stanowiące vademecum edukacji absolwentów fizjoterapii. W 2014 r. w dowód uznania zasług w środowisku fizjoterapeutów otrzymał tytuł „Gwiazda Fizjoterapii”.