Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Tablica pamiątkowa - prof. Ewaryst Jaskólski

Hala Sportów Walki, ul. A. Mickiewicza 64


Prof. Ewaryst Jaskólski (ur. 1932 r. w Murzynku; zm. w Olejnicy 2007, pochowany we Wrocławiu)

 

Absolwent WSWF we Wrocławiu, 1954 r., doktoryzował się w zakresie rehabilitacji w 1963 r. w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W 1987 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego, a w 1998 tytuł profesora. Na uczelni pracował jako asystent, adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny, kierownik katedry i zakładu, prorektor ds. nauki (1985–1988). Zajmował się obozownictwem, narciarstwem, kajakarstwem, a przede wszystkim teorią i praktyką oraz biomechanicznymi podstawami judo. Był autorytetem w tej dyscyplinie, uznanym w kraju i za granicą. Zapraszany jako konsultant i ekspert oraz animator letnich szkół judo dla dzieci, utrzymujący stałe kontakty z ośrodkami w Austrii i Słowenii.

W swoich badaniach zajmował się sprawnością fizyczną młodzieży i studentów, potrzebą modyfikacji procesu treningowego oraz uzyskiwania coraz lepszych rezultatów sportowych, charakterystyką ekspozycji siły kończyn człowieka oraz generacją sił mięśniowych.

Opublikował 5 książek oraz 150 prac naukowych, w tym 80 oryginalnych.

Jest autorem 3 patentów i 2 ekspertyz. Był promotorem 11 przewodów doktorskich, recenzentem 5 prac doktorskich oraz 5 habilitacyjnych.

Otrzymał wiele odznaczeń i nagród: naukową II i III stopnia (1976, 1979 i 1990), Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi (1971, 1973), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1984), Honorową Odznakę Polskiego Związku Judo (1964).