Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Tablica pamiątkowa - prof. Bogdan Czabański

Kryta Pływalnia, ul. Mickiewicza 66


Prof. Bogdan Czabański  (ur. Chojnice 1927; zm. Wrocław 2003)

Absolwent  WSWF we Wrocławiu, 1951 r.,  mgr pedagogiki, 1957 r. W 1962 r. nadano mu stopień doktora nauk humanistycznych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk wychowania fizycznego otrzymał w 1980 r. w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W  1991 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

Wieloletni kierownik Zakładów: Pływania, Sportów Wodnych, Sportów Wodnych i Zimowych, Dydaktyki, oraz dwóch Katedr: Uczenia się i Nauczania Czynności Ruchowych oraz Dydaktyki Wychowania Fizycznego;  był też dyrektorem Instytutu Sportu. Pełnił funkcje prodziekana, dziekana i prorektora ds. nauki AWF we Wrocławiu. Z jego inicjatywy zostało powołane Centrum Historii Uczelni, będące zalążkiem przyszłego Muzeum AWF we Wrocławiu.

W pracy badawczej skupiał się wokół dwóch głównych nurtów związanych z teorią i biomechaniką sportów wodnych oraz dydaktyką wychowania fizycznego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów. uczenia się i nauczania czynności ruchowych.

Autor 14 książek, przeszło 100 art. i rozpraw naukowych, w tym drukowanych w Niemczech, Belgii i Kanadzie.

Otrzymał wiele odznaczeń, w tym: Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej i Turystyki” (1970), Złoty Krzyż Zasługi (1971), Medal XXX-lecia PRL (1974), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983), Odznakę „Zasłużony Nauczyciel PRL”(1985).