Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Tablica pamiątkowa - prof. Andrzej Klisiecki

Pawilon P-3, ul. A. Mickiewicza 94


Prof. Andrzej Klisiecki (ur. Krosno 1985; zm. Wrocław 1975)

Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Lwowskim otrzymując stopień doktora wszech nauk lekarskich. Studiował też chemię na Politechnice Lwowskiej. W latach 1922–1928 był asystentem u prof. Adolfa Becka, a po habilitacji docentem fizjologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego. W 1929 r. otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego; został  kierownikiem Zakładu Fizjologii Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Po  uzyskaniu w 1931 r. stypendium Fundacji Rockefellera studiował fizjologię i farmakologię w Departament of Pharmacology University College w Londynie. W 1937 r. mianowany profesorem zwyczajnym.

Po przyjeździe do Wrocławia w 1945 r. zorganizował straż akademicką dla nauczycieli Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Zakładu Fizjologii AM, a także SWF. Już w 1946 r. kierował bez akceptacji władz jednorocznym kursem wychowania fizycznego, który był zalążkiem przyszłego Studium Wychowania Fizycznego. W latach 1947–1950 był dyrektorem tego Studium, następnie pierwszym rektorem Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego.

Ważną misję społeczną przypisywał lekarzom szkolnym i sportowym. Za jego kadencji ok. 70 późniejszych lekarzy zostało także magistrami wychowania fizycznego, studiując równolegle na naszej uczelni. Jako entuzjasta powszechnego wychowania fizycznego oraz wybitny fizjolog i humanista stworzył biologiczne podstawy teorii wychowania fizycznego opartej na biologicznych prawach rządzących organizmem oraz wpływach środowiskowych jego bytowania. Zainspirował całe pokolenia badaczy, którzy rozumieją istotę wychowania fizycznego.

Był doktorem honoris causa Akademii Rolniczej oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, członkiem korespondentem byłej Akademii Umiejętności w Krakowie, członkiem założycielem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Budowniczego Wrocławia, Odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, Złotą Odznaką AZS, Medalem „Za waleczność”, Medalem 10-lecia Odzyskania Niepodległości, Medalem „Za zasługi dla upowszechniania kultury fizycznej”, był też laureatem Nagrody Naukowej Miasta Wrocławia.