Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Tablica pamiątkowa - prof. Adam Rosławski

Pawilon P-4, ul. A. Mickiewicza 96, sala 2/8


Prof. Adam Rosławski (ur. Kraków 1916; zm. Wrocław 2001)

 

Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – 1947; dr n. med. (Wydz. Lekarski AM we Wrocławiu) – 1961; dr hab. n. med. – 1967; prof. zw. – 1973; pracownik I Kliniki Chorób Wewnętrznych AM we Wrocławiu 1950–1957; Ordynator Oddz. Reumatologii Szpitala Wojewódzkiego im. J. Babińskiego we Wrocławiu 1957–1967; specjalista II st. w chorobach wewnętrznych i reumatologii.

Jako pracownik naukowo–dydaktyczny WSWF i AWF we Wrocławiu 1967–1986 pełnił na uczelni następujące funkcje: kierownik Zakładu Usprawniania Leczniczego 1969–1970; Katedry Kontroli Lekarskiej 1970–1971; Zakładu Rehabilitacji 1971–1975; Zakładu Rehabilitacji i Higieny 1975–1976; dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych 1975–1976;  Instytutu Nauk Biologicznych i Higieny 1976–1979; Instytutu Rehabilitacji Ruchowej 1977–1981; kierownik Zakładu Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych 1979–1986; Katedry Rehabilitacji 1982–1986.

Profesor był bardzo ważną postacią dla Wydziału Fizjoterapii, jako twórca Wrocławskiej Szkoły Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych i Reumatologii, przyczyniając się do rozwoju badań naukowych dotyczących kryteriów kwalifikacji, oceny i stosowania metod rehabilitacji. Jako jeden z pionierów uczelni, rozwijał i kształtował najpierw specjalizację, a później kierunek rehabilitacji ruchowej (fizjoterapii) w Polsce. Miał na swoim koncie wiele podręczników dla fizjoterapeutów o zróżnicowanej tematyce, co potwierdzało Jego bardzo dobre wykształcenie, gruntowną wiedzę, profesjonalizm zawodowy, szerokie horyzonty myślowe oraz przede wszystkim humanizm.