Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
51-612 Wrocław


NIP: 896-00-07-519
Regon: 000327860

Nr konta: 77 1240 3464 1111 0010 6320 9674
Bank Pekao S.A. o/Wrocław

Nr konta:
Bank Pekao S.A. o/Wrocław
77 1240 3464 1111 0010 6320 9674

Kasa
Hala Wielofunkcyjna
Czynna:
Drugi roboczy dzień tygodnia
godz. 9-13.00


Rektorat
51-617 Wrocław
ul. Banacha 11

Sekretariat Rektora
tel. 71 347 3101, 71 347 3114
fax 71 347-31-81
e-mail: rektor@awf.wroc.pl

Biuro ds. Studenckich
(pomoc materialna, sport masowy)
tel: 71 347 3131, 71 347 3163 fax: 71 347-3153
e-mail: stypendia@awf.wroc.pl

Biuro Erasmus
tel: 71 347 3103
e-mail: office@awf.wroc.pl

Biuro ds. Badań Naukowych
tel: 71 347 3113,
fax: 71 347-3179
e-mail: dzial.nauki@awf.wroc.pl

Biuro ds. Nauczania
tel: 71 347 3125, 71 347 3127, 71 347 3178
fax: 71 347-3125
e-mail: dzial.nauczania@awf.wroc.pl


Rzecznik prasowy
Kom. +48 607 265 550
e-mail: ireneusz.cichy@awf.wroc.pl


Inspektor Danych Osobowych
e-mail: iod@awf.wroc.pl


Sekretariat Kanclerza
51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
Stadion Olimpijski
Wielofunkcyjna Hala Sportowa
tel. 71 347 3213
fax 71 347 3032
e-mail: sekret.da@awf.wroc.pl


Dziekanat Wydziału Fizjoterapii
51 – 612 Wrocław
al. I.J. Paderewskiego 35
Pawilon P- 4 teren Stadionu Olimpijskiego
tel. 71 347 3080, 71 347 3082
fax 71 347 3081
e-mail: dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl

Studia stacjonarne II°
kierunek fizjoterapia, kosmetologia
I° kierunek kosmetologia

Studia niestacjonarne I°
kierunek kosmetologia
tel. 71 347-3028,
Paw. P4, pok. 2/26

Studia stacjonarne I° i jednolite mgr
kierunek fizjoterapia
Studia niestacjonarne I°
kierunek terapia zajęciowa
tel. 71 347-3078,
Paw. P4, pok. 2/26

Studia niestacjonarne I° i II°
i jednolite magisterskie
kierunek fizjoterapia, kosmetologia
tel. 71 347-3073,
Paw. P4, pok. 2/27

Praktyki studenckie
tel./fax 71347-3029,
Paw. P4, pok. 2/29

Przewody naukowe
tel. 71 347-3071,
Paw. P4, pok. 2/37

Studia doktoranckie
tel. 71 347-3079,
Paw. P4, pok. 2/36 


Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
51 – 612 Wrocław,
al. I. J. Paderewskiego 35
Hala Wielofunkcyjna, pok. 72
tel.71/347-34-76
e-mail: dziekanat.wf@awf.wroc.pl


Rekrutacja
Informacje o rekrutacji
tel. 71 3473 000
e-mail: rekrutacja@awf.wroc.pl


Studia doktoranckie
51-617 Wrocław
ul. Witelona 25
tel. 71 347 3169
e-mail: studia.doktoranckie@awf.wroc.pl


Biuro Promocji Uczelni
51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
bud. P-3, pok. 200
tel. 71 347 3489, 668 491 815
e-mail: biuro.promocji@awf.wroc.pl


Stowarzyszenie Absolwentów
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

51-617 Wrocław, ul. Witelona 25
tel. 71 347 31 23
e-mail: stow.absolwentow@awf.wroc.pl


Sekretariat Centrum Doskonalenia Kadr
51-617 Wrocław, ul. Witelona 25
tel./fax 71 347-31-85 (kursy instruktorskie)
tel. 71 347-31-75 (studia podyplomowe)
e-mail: cdk@awf.wroc.pl